Haarlem Spaarnepark

Visie en ontwerp voor de transformatie van een traditioneel besloten sportpark naar een multifunctioneel openbaar sportief park

Haarlem Spaarnepark

Het Spaarnepark ligt op een prachtige plek aan het Spaarne, tussen de historische stad en het zich vernieuwende stadsdeel Schalkwijk. Het is een traditioneel sportpark, omringd door dichte bosschages en hekken. In de omgeving worden veel appartementen en een hoogwaardige openbaar vervoer hub ontwikkeld. Met de verdichting van de stad neemt de behoefte aan groene verblijfsplekken toe, net als de behoefte aan uitnodigende openbare voorzieningen om met plezier te kunnen sporten en bewegen. In het gebied ligt tevens een opgave voor waterberging en voor het verbeteren van de ecologische structuur. Daarnaast moet het park beter worden verbonden met de omliggende woonbuurten (zowel voor voetgangers als qua zichtbaarheid) en autoluw worden gemaakt.

De gemeente heeft aan HOSPER gevraagd om een integrale visie te maken. In deze visie wordt het in zichzelf gekeerde sportpark omgevormd naar een openbaar sportief park met volop ruimte voor groen, water, ontspanning én om te sporten en te bewegen, zowel in verenigingsverband als individueel.

Om aan alle ambities te kunnen voldoen, is veel ruimte nodig: voor parkgroen, paden, waterberging, ecologie en openbare (sport)voorzieningen als aanvulling op de bestaande verenigingssporten. Deze ruimte wordt gecreëerd door tijdelijke functies een andere plek te geven en door de bestaande sportfaciliteiten efficiënter te benutten. Samen met bureau Treem is onderzocht wat de sportverenigingen nu en in de toekomst nodig hebben, en welke ruimtebesparingen daarbij mogelijk zijn. Dit heeft natuurlijk grote impact op de gebruikers van het gebied. Daarom is tijdens het planproces veelvuldig overlegd met de verschillende sportverenigingen, tuinders, omwonenden en belangengroepen. De visie voor het Spaarnepark heeft mede dankzij deze gesprekken een zorgvuldige balans gekregen tussen de bestaande verenigingssporten en het nieuwe openbare park.

Locatie Haarlem
Ontwerpers Hilke Floris, Ronald Bron, Stephanie Rethans,
Guillaume Zeender, Marike Oudijk, Willemijn de Ree
Partners Treem
Opdrachtgever gemeente Haarlem
Omvang 23 ha.
Jaar van ontwerp 2022 – heden