Bloemendaal Meer en Berg

Ontwerp buitenruimte woningen monumentaal voormalig Provinciaal Ziekenhuis

Bloemendaal Meer en Berg

Visie hoofdgebouw Meer en Berg
In 1848 verrees het carrévormig hoofdgebouw van het Provinciaal Ziekenhuis in een landschapspark. Beiden naar ontwerp van J.D. Zocher jr.. Na een lange periode van leegstand en verval is er in 2015 door Heiko Hulsker architecten en HOSPER een succesvolle herontwikkeling ontworpen.

Het contrast tussen de strakke, ritmiek van het monumentale hoofdgebouw en de zwierige, landschapsstijl waarin het is gesitueerd is door HOSPER sterker beleefbaar gemaakt. De nieuwe entreezijde van het hoofdgebouw is de westzijde geworden. Deze is geaccentueerd met een aantal lange rijen, bloeiende sierkersen. Via een poort in de westelijke entree bereikt de bewoner het binnenplein. Dit plein heeft een carré van leibomen gekregen. Deze accentueert de vorm van het hoofdgebouw en de bomen bieden ook privacy aan de privé-tuinen en de entrees van de woningen, die beiden grenzen aan het binnenplein.

De monumentale, grote Platanenboom en de historische schoorsteen zijn opgenomen in het plein. De pleinvloer is in straatbaksteen uitgevoerd en door middel van een assenkruis in vieren verdeeld. Op deze vier delen worden de auto’s geparkeerd. Het assenkruis wordt geaccentueerd door een ritme van haagblokken en een decoratief bestratingspatroon, die de looplijnen van de assen aanduiden. De dwarsas is beplant met witte Berkenbomen. Deze landschappelijke as legt een relatie tussen het binnenplein en het hoofdgebouw en biedt door middel van een tweetal vista’s zicht op het omringende parklandschap. Aan de buitenzijde van het carré is een zorgvuldig inpassing van de terraszones ontworpen. Hiervoor is een eigentijdse toepassing van een ‘ha-ha’ (een klassiek stijlmiddel uit de landschapsarchitectuur) toegepast. Deze droge greppel waarin een laag muurtje is verborgen, scheidt de privé-terrassen van Meer en Berg van het omringende parklandschap zonder de visuele relatie te verstoren.

Locatie Bloemendaal
Ontwerpers Ronald Bron, Rujia Yu, Jonas Strous
Opdrachtgever C.V. Carré van Bloemendaal
Partners Heiko Hulsker architecten
Omvang 0,8 ha.
Jaar van ontwerp 2015 – 2016
Jaar van uitvoering 2019 – 2020