Nieuwkoop Zuidhoek

Ontwerp waterrijk woongebied ingepast op legakkers op voormalige vuilstort in Natura2000 gebied

Nieuwkoop Zuidhoek

Aanleiding
Het landschap bij Nieuwkoop, met sloten, plassen, riet en bomen is van een grote schoonheid. Het Meijepark en de Zuidhoek bevinden zich op een aantal legakkers respectievelijk ten oosten en ten westen van het Meijepad in het verveningsgebied de Nieuwkoopse Plassen. Omdat de locatie vervuild is, als gevolg van het vroegere gebruik als vuilstortplaats, wordt met behulp van woningbouw, recreatie en natuurontwikkeling voorzien in een duurzame inrichting.

Planconcept
De inzet van het plan is te wonen en recreëren in het landschap. Door de eilanden van de Zuidhoek te voorzien van een meanderende route ontstaat een gevarieerde, kleinschalige verkaveling. De diagonale doorzichten en wandelpaden leggen de relatie met de natuur in de omgeving. Het Meijepark en de groene koppen van Zuidhoek zijn de plekken waar Nieuwkopers en andere bezoekers van de plassen kunnen genieten. In aanvulling op de bestaande waterstructuur is een waterplein gemaakt, waardoor ruimte ontstaat in het hart van het plan en een vergezicht ontstaat op de diepte van de plas.

De koppen zijn voorzien van zwemsteigers en dragen daarmee bij aan het publieke karakter van het gebied. Een horecavoorziening zorgt voor levendigheid en maakt van het gebied een recreatieve bestemming.

Woonstraten
De woonstraten zijn informeel van karakter met een rijloper van grasklinkers en aan weerszijden lage hortensiahagen die dienen als afbakening van de openbare ruimte.

Beeldkwaliteit en supervisie
In aanvulling op het stedenbouwkundig plan is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Gestreefd wordt naar een gevarieerde, kleinschalige uitstraling. De stedenbouwkundige opzet is zo gekozen dat sprake is van variatie tussen de woningen die naast elkaar liggen. In samenwerking met de architecten van FARO is gezocht naar een architectonische taal die bijdraagt aan de samenhang en kwaliteit. Centraal staan de begrippen vakantiegevoel, dorpse uitstraling, natuur en duurzaamheid.

Voor de verschillende woning- en kaveltypes zijn voorbeeldplattegronden ontwikkeld en vertaald in maximale bebouwingsenveloppes.

Locatie Nieuwkoop
Ontwerpers Mark van der Heide, Han Konings, Raquel van Donselaar, Marike Oudijk, Ronald Bron, Floris van der Zee
Partners Planmaat, GIDZ, FARO architectuur/research, ERA De Koning Makelaardij
Opdrachtgever gemeente Nieuwkoop
Omvang 23 ha. / 92 woningen
Jaar van ontwerp 2009 – 2012
Jaar van uitvoering 2012 – heden
Status in uitvoering
Fotografie HOSPER, Strand Zomer
Link www.strandzomer.nl