Leeuwarden Zuiderburen

Ontwerp royaal nieuw water- en boslandschap met vinex-locatie

Leeuwarden Zuiderburen

Zuiderburen ligt ten zuiden van Leeuwarden aan de overzijde van het Van Harinxmakanaal. In het plan worden ongeveer 1900 woningen binnen de VINEX-taakstelling gerealiseerd. Het woningbouwprogramma is opgedeeld in een drietal woonbuurten. Andere programmaonderdelen zijn de aanplant van nieuwe bossen en het graven van een aantal grote watervlakken. Het bestaande tweelingdorp Hempens-Teerns vormt een scharnierpunt in een landschappelijke compositie dat op zorgvuldige wijze in zijn omgeving verankerd is en zich richt op het weidse Friese landschap.

De woonbuurten zijn opgezet volgens een helder stramien van woonstraten en lanen van waaruit via zichtlijnen het bestaande landbouwgebied, het nieuwe water ervaarbaar wordt. Binnen het stedenbouwkundige stramien is er ruimte voor vrijheid in architectonische vormgeving. Verbijzonderingen in de woonbuurten zijn de pierwoningen die samen met de waterplas en het bestaande tweelingdorp een aantrekkelijke entree van Leeuwarden vormen. Het ‘Blauwe Hart’ in de derde fase is een waterrijk vizier dat een programma van drijvende woningen kent. In het honderd hectare grote bos is een aantal moderne buitenplaatsen gesitueerd.

Locatie Hempens-Teerns Leeuwarden
Ontwerpers Alle Hosper, Peter de Ruyter, Remco Rolvink
Opdrachtgever gemeente Leeuwarden
Omvang 400 ha. / 1900 woningen
Jaar van ontwerp 1994 – 2008
Jaar van uitvoering 2003
Status uitgevoerd
Fotografie Lucas van der Wee, Aerophoto Schiphol B.V.