Heemstede Havendreef

Ontwerp inbreidingslocatie voormalig bedrijventerrein

Heemstede Havendreef

Het bedrijventerrein Havendreef was een verrommeld bedrijventerrein, mooi gelegen aan het water en bestaand woongebied. Voor de transformatie van dit bedrijventerrein tot woon-/werkgebied is in 2009 een stedenbouwkundig kader opgesteld. Actualisering van het marktonderzoek en financiële optimalisatie heeft geresulteerd in een aangepast woningprogramma, zowel in aantal als typologie. HOSPER heeft een aangepast stedenbouwkundig plan gemaakt, inclusief ontwerp voor de openbare ruimte. In dit stedenbouwkundig plan komen een goede marktconformiteit, hoge woonkwaliteit en draagvlak van de omwonenden optimaal samen.

Locatie Heemstede
Ontwerpers Hanneke Kijne, Raquel van Donselaar, Mark van Rijnberk
Opdrachtgever HBB Groep B.V.
Partners LEVS architecten, Braaksma & Roos architecten, Barbara Wassenaar Vastgoedomvang
Omvang ca. 2 ha. met 76 woningen, 162 m2 bvo horeca en 915 m2 bvo dierenwinkel
Jaar van ontwerp 2010 – 2014
Jaar van uitvoering 2016 – 2021
Status uitgevoerd