Zaanstreek ZaanZapper

BNA Ontwerpend onderzoek Zaancorridor naar combinatie openbaar vervoer en ruimtelijke ontwikkeling

Zaanstad Zaanzapper

Kansen voor de Zaancorridor
‘Transit Oriented Development’ gaat uit van de combinatie van openbaar vervoer en ruimtelijke ontwikkeling. Samen met Provincie Noord-Holland, NS, Vereniging Deltametropool, TU Delft en een aantal gemeenten heeft BNA Onderzoek een ontwerpstudie georganiseerd die inzoomt op de Zaancorridor. Deze reeks van dorpen en steden tussen Amsterdam en Heerhugowaard vormt een grote uitdaging, met de bijbehorende wegen, spoorlijnen, overstappunten, woningbouwlocaties, oude stadskernen, industriegebieden en natuurgebieden. Samen met M3H architecten, Remco Rolvink spatial strategies en studio Carmela Bogman heeft HOSPER hiervoor het ontwerpconcept ‘ZaanZapper’ bedacht.

Hoog frequent openbaar vervoer
De ZaanZapper is een concept voor hoog frequent openbaar vervoer om meer mensen in de huidige Zaancorridor te bedienen. Voor het metrobussysteem van de ZaanZapper maakt de auto deels plaats en verdwijnen de stoptreinen. Met de ZaanZapper wordt het aantal OV-haltes sterk vergroot, de toegankelijkheid vanaf de wijken verbeterd en een veelvoud aan dwarsverbindingen gerealiseerd. Door het opheffen van de stoptreinen kan daarnaast de frequentie van de intercitytreinen van en naar Amsterdam worden verhoogd. Door de combinatie van hoogfrequente intercity-treinen en het fijnmazige metrobussysteem ZaanZapper ontstaat een snel, goedkoop, milieuvriendelijk en flexibel vervoerssysteem voor de gehele Zaancorridor.

Stedelijke transformatie
De ZaanZapper maakt stedelijke intensivering met meer inwoners mogelijk en sluit perfect aan op andere vervoerssystemen in de Metropoolregio Amsterdam, zoals de Zuid Tangent en de Noord-Zuid-lijn. De barrière van provinciale weg en spoor wordt opgeheven door extra dwarsverbindingen te maken ter hoogte van de nieuwe haltes van de metrobus. De huidige provinciale weg N203 wordt getransformeerd tot een stedelijke boulevard, als drager van stedelijke intensivering.

Woningbouwopgave
De ambitie van onder andere de Provincie Noord-Holland is om circa 50.000 nieuwe woningen te ontwikkelen op ongeveer 2300 hectare grond. Dit staat gelijk aan een stad ter grootte van Haarlem. Vanwege de gevoeligheid van het open landschap pleiten wij ervoor om de nieuwe woningbouw niet in het landschap te situeren, maar om te kiezen voor stedelijke groei door verdichting. Hierbij is intensivering van het openbaar vervoer en het realiseren van goede (fiets)verbindingen noodzakelijk om te blijven voorzien in de mobiliteit van de inwoners van de Zaancorridor.

Locatie gemeente Zaanstad
Ontwerpers Ronald Bron, Ricsi van Beek
Partners M3H architecten, Remco Rolvink spatial strategies, studio Carmela Bogman
Opdrachtgever BNA Onderzoek
Omvang regionale schaal
Jaar van ontwerp 2014
Status studie