Zuilense Vecht een stap verder richting realisatie

Voor de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht heeft HOSPER in 2019 een Gebiedsplan en aansluitend in 2020 een Integraal Programma van Eisen met Functioneel Ontwerp (IPvE/FO) opgesteld voor Sportief Park Zuilense Vecht. Dit wordt een aantrekkelijk park dat beide gemeenten ruimtelijk en sociaal met elkaar verbindt. In Zuilense Vecht staan sport, spel en ontmoeting centraal en wordt tevens ruimte geboden aan functies als wonen, onderwijs, waterberging en nieuwe ecologische verbindingen.

De gemeenteraden van Utrecht en Stichtse Vecht hebben het Integraal Programma van Eisen en het Functioneel Ontwerp voor Sportief Park Zuilense Vecht goedgekeurd. In Utrecht is het raadsvoorstel op 20 mei unaniem overgenomen door de raad, in Stichtse Vecht is het raadsvoorstel op 6 juli als hamerstuk goedgekeurd. In zowel de raad van Utrecht als de raad van Stichtse Vecht waren er veel complimenten voor de plannen. Daarmee is de aftrap gegeven voor de verdere uitwerking. HOSPER gaat dit najaar voor beide gemeenten het Voorlopig Ontwerp van Sportief Park Zuilense Vecht opstellen, in samenwerking met het ingenieursbureau van de gemeente Utrecht. Wordt vervolgd!

Klik hier voor meer informatie over het project.