Toegangspoorten en markeringen maken het Maasheggen UNESCO-gebied toegankelijk en zichtbaar

Na een gewonnen pitch zijn in opdracht van het programmateam Maasheggen UNESCO HOSPER en Studio Carmela Bogman gestart met het ontwerpen van ‘toegangspoorten’ en fysieke markeringen voor de Maasheggen. Het is het meest omvangrijke heggenlandschap van Nederland met een mozaïek van heggen, weides, drinkpoelen, oude knotbomen en een bijzondere verscheidenheid aan planten en dieren.

Kenmerkend is het bijbehorende eeuwenoude ambacht; het heggenvlechten. Dit is een speciale techniek waarbij levende, doornige struiken, zoals mei- en sleedoorn, tot hagen worden gevlochten. De Maasheggen heeft de UNESCO Man & Biosphere status en is het enige biosfeergebied van Nederland. Biosfeergebieden zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur samenleven en waar intensief wordt samengewerkt aan duurzame ontwikkeling. HOSPER en Studio Carmela Bogman zijn trots om aan dit verweven landschap een bijdrage te mogen leveren.