HOSPER en Atelier Elizabeth Keller verkennen hoe stadspark rondom Nieuwe Bavo in Haarlem vorm kan krijgen

In opdracht van initiatiefgroep Stadspark Koepelkathedraal verkent HOSPER in samenwerking met Atelier Elizabeth Keller de mogelijkheden om het huidige terrein rondom de Koepelkathedraal te transformeren tot een stadspark. De wens is om samen met betrokken bewoners, ondernemers en geïnteresseerden een plek te creëren waar men kan ontspannen, ontmoeten en vertoeven in het groen. Door middel van bewonersavonden werden betrokkenen meegenomen in de verkenningsfase. De eerste bewonersavond stond in het teken van het verkennen van vijf verschillende denkrichtingen. Deze schetsen waren bedoeld om bij de bewoners te peilen welke ideeën hen aanspreekt en welke voor- en nadelen er volgens hen aan verbonden zijn.

Uit de reacties bleek dat het wenselijk is om een aaneengeregen, vloeiende, groene omgeving rondom de kerk te creëren. Daarbij is de balans tussen de vergroening en het aantal parkeerplaatsen voor de buurt een belangrijk aandachtspunt.

Tijdens de tweede bewonersavond werd de hoofdopzet in de vorm van een schetsontwerp gepresenteerd. Het resulteerde in veel positieve feedback over de mogelijkheden die het stadspark kan geven.

Klik hieronder voor de krantenartikelen uit het Haarlems Dagblad:
Bewonersavond op 25 september 2019
Bewonersavond op 18 november 2019