HOSPER – Architectuur Maken – SWECO – GEP geselecteerd voor BNA Ontwerpstudie Stad x Klimaat

De ontwerpstudie legt de focus op de rol van het gebouw (en zijn directe omgeving) in de klimaatopgave. De nadruk van de ontwerpstudie ligt op wateroverlast door extreme neerslag, waarbij hittestress en droogte als contramal van het probleem worden gezien. Het gebouw en de directe omgeving, inclusief de ondergrond, zijn het systeem dat wordt onderzocht.

Het lage land wordt gekarakteriseerd door de schematische bebouwingsvlekken, hoogbouw, gestapelde – en laagbouw, symmetrie, herhaling, ruim opgezet met een gunstige ligging. Het gebied ligt echter zo laag dat het maaiveld op singelhoogte ligt. De infiltratiecapaciteit van de bodem is door de hoge waterstand, maar ook door de aanwezige grondlagen nagenoeg nihil. Na een flinke regenbui zwemmen de eendjes in de plassen in het gras.

Het team is samengesteld uit vier disciplines: architectuur, landschapsarchitectuur, regenwater en systeemdenkenden ziet de ontwerpstudie als een kans om te onderzoeken hoe het koppelen van klimaatadaptieve bevindingen en oplossingen vanuit de diverse vakgebieden, kan zorgen voor een geheel dat sterker en beter is dan de verschillende onderdelen. Daarnaast draagt een integrale benadering bij aan de haalbaarheid (onder andere financieel, technisch en bestuurlijk) van klimaatadaptieve oplossingen waardoor deze bereikbaar worden voor een grotere doelgroep.

Op de website van de BNA kunt u meer lezen over de Ontwerpstudie Stad x Klimaat.