Nieuwkoop Zuidhoek & Meijepark Bruggen en Vlonders

Ontwerp bruggen en vlonders in woongebied en park op voormalige vuilstort in Natura2000 gebied

Nieuwkoop Zuidhoek & Meijepark Bruggen en Vlonders

Het belangrijkste uitgangspunt voor Zuidhoek & Meijepark is het wonen en recreëren in een waterrijk natuurlandschap. De voorgestelde materialen en elementen in het inrichtingsplan voor de openbare ruimte sluiten zoveel mogelijk aan op de gebiedseigen kenmerken van het agrarische- en natuurlandschap van het Groene Hart. Hierdoor wordt een deel van de huidige pure en eenvoudige uitstraling behouden.

Om het bijzondere waterrijke karakter van het natuurgebied en de Zuideinderplas zoveel mogelijk tot aan de woning te brengen, worden in het plan veelvuldig steigers en vlonders toegepast. Deze belangrijke vormgevingsbouwsteen wordt niet alleen toegepast voor het aanmeren van boten en als zwemsteiger, maar ook voor de overgang tussen de private kavels en het water. Om de ruimtelijke kwaliteit vanaf de waterkant te waarborgen is deze vlonder in gemeenschappelijkheid uitgegeven, met een gebruiksrecht per kavel.

De voetgangersbruggen komen het meest voor in de overgang van wooneiland naar natuurgebied. Ze vormen een familie met de steigers. De autobruggen verbinden de belangrijkste wooneilanden.

De bruggen verbinden de eilanden via de diagonale lijnen in het plan. Hierdoor is er meer lengte om de overspanning te maken, wat gunstig is voor de hellingshoeken van de aanlandingen.

De vormgeving van de bruggen is gebaseerd op dezelfde stijl als het de openbare ruimte en het meubilair: een terughoudende vormgeving en het gebruik van pure materialen. De basis van de bruggen is staal of beton. Alle bruggen hebben gegalvaniseerde stalen leuningen en een houten handrail. De steigers, vlonders en voetgangersbruggen zijn van hout.

Locatie Nieuwkoop
Ontwerpers Mark van der Heide, Marike Oudijk, Ronald Bron
Partners Planmaat
Opdrachtgever gemeente Nieuwkoop
Omvang 9 bruggen, steigers en vlonders
Jaar van ontwerp 2009 – 2012
Jaar van uitvoering 2012 – 2016
Status uitgevoerd
Fotografie HOSPER, Strand Zomer
Link www.strandzomer.nl