Katwijk Parkbruggen Rijnsoever

Ontwerp bruggen met verblijfskwaliteit in parkzone

Katwijk Parkbruggen Rijnsoever

Ontwerp van stedenbouw tot object
Park Rijnsoever is een nieuwe woonwijk in de noordzoom van Katwijk. HOSPER is in 2006 geselecteerd op basis van een meervoudige opdracht en werkt sindsdien aan het plan voor Park Rijnsoever. Deze werkzaamheden omvatten het volledige planproces: stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, uitwerking openbare ruimte en supervisie op de architectuur en uitwerking. Begin 2011 is gestart met de uitvoering van twee van de drie planfases.

Een brug een verblijfsplek!
Midden in het plangebied komt een park met een riante waterpartij. Voor de parkzone zijn drie speciale voet-/fietsbruggen ontworpen. De wens was om van de bruggen verblijfsplekken te maken met een maximale waterbeleving. Elke brug heeft zijn manier van waterbeleven; een waadplaats, een vlonder en een uitkijkplatform. De bruggen hebben betekenis voor de aangrenzende buurten en zijn geen doorgaande fietsroutes.

De bruggen zijn bewust schuin op de routes gesitueerd om ze extra zichtbaar te maken vanaf de toeleidende assen. De knikvorm is ingezet om extra lengte te maken voor de rolstoeltoegankelijke hellingen en de brug ruimtelijk los te leggen van de aangrenzende bebouwing. De haakse hoek zorgt ervoor dat het fietsverkeer vertraagt en er ruimte voor verblijven ontstaat. Qua materialisering zijn pure materialen aangehouden; hout, staal en RVS. Het opvallende van de bruggen zit in de vormgeving van de bruggen, niet in de materialisering. De bruggen worden verlicht met ledverlichting in de leuningen.

Parkbrug 1 is uniek door het natuurlijke hoogteverval van het kwelwater uit de duinen middels een, in de brug opgenomen, stuw en waadplaats. Het hoofdbrugdeel met fiets/voetzone ligt laag over het water. De zijkant van de brug, naast de brugleuning, functioneert als zitgedeelte voor de waadplaats. Het waterniveau van de waadplaats is 10 cm en men kan het water benaderen via het zitgedeelte van de brug, de stenen taluds aan de zijkant en via de stapstenen in het water. Over de stuw valt het water in een waterval van 50 cm naar het lagere gedeelte van de waterloop. Het water valt door het bewandelbare roosterpad heen wat laag langs de stuw loopt.

Parkbrug 2 heeft een stalen roosterpad en een op de zon gerichte houten vlonder dicht op het water. Deze vlonder is te bereiken via de houten trappen.

Parkbrug 3 heeft een uitkijkplatform boven het riet op het hoogste punt van de brug. Het is een kraaiennest geworden met een roostervloer.

Locatie Katwijk
Ontwerpers Mark van Rijnberk, Marike Oudijk
Partners Civitas Advies
Opdrachtgever gemeente Katwijk
Omvang 3 fiets/voetbruggen
Jaar van ontwerp 2006 – 2018
Jaar van uitvoering 2018
Status uitgevoerd
Fotografie HOSPER