Heerhugowaard Park van Luna Kunstwerken

Ontwerp civieltechnische kunstwerken met recreatieve meerwaarde

Heerhugowaard Park van Luna Kunstwerken

Het traditionele agrarische polderland ten zuiden van Heerhugowaard is de afgelopen jaren veranderd in een modern stadslandschap waar wonen, recreatie en natuurontwikkeling nauw met elkaar zijn verweven. De Stad van de Zon wordt volledig omgeven door een nieuw aangelegde ‘ring van open water’ van ruim 70 hectare, die het woongebied van de omliggende recreatiegebieden scheidt en garandeert dat er een ‘grote hoeveelheid open ruimte’ in het plangebied is te ervaren. In het water kan worden gezwommen en op het open water kan worden gevaren met kleine, niet gemotoriseerde bootjes. Bij vorst kan er worden geschaatst. Het meeste gebruik zal zich aan de randen van het water in het recreatiegebied afspelen.

Uniek is het ambitieuze watersysteem, dat zodanig is ontworpen dat het veel water kan bergen en in de zomer water kan conserveren. Veel aandacht is besteed aan de waterkwaliteit, de toegankelijkheid en de beleefbaarheid. Hiervoor zijn diverse kunstwerken ontworpen zoals een circulatiegemaal, een stromingslabyrinth, een defosfateringsvijver, een brug en een kano-oversteek. Uitgangspunt bij de kunstwerken was het water zoveel mogelijk beleefbaar te maken. Zo heeft het gemaalgebouw een publiek toegankelijk dak gekregen waardoor je vanaf dit punt kunt uitkijken over de plas. Ook is het op een strategische plek neergezet bij de entree van het strand. De inlaat in de waterzuivering is boven water gehaald en zo zichtbaar en hoorbaar gemaakt. De kunstwerken maken op deze manier onderdeel uit van de grote ‘waterzuiveringsmachine’, vormen markante objecten in het landschap en functioneren als belevingsplekken.

Locatie Heerhugowaard-Zuid
Ontwerpers Marike Oudijk, Berrie van Elderen
Partners DRFTWD Office associates (kunst) Nelen Schuurmans (watersysteem) Tauw (bestek)
Opdrachtgever gemeente Heerhugowaard
Omvang 10 diverse kunstwerken
Jaar van ontwerp 2004
Jaar van uitvoering 2006
Status uitgevoerd
Fotografie Pieter Kers