Rhoon-Barendrecht Landschapspark Noordrand

Ontwerp landschapspark tussen woonbuurten en grootschalige infrastructuur

Rhoon-Barendrecht Landschapspark Noordrand

In opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde heeft HOSPER een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de Noordrand: een landschapspark met recreatieve voorzieningen tussen Barendrecht en Rhoon, ten noorden van de Vinex-locatie Carnisselande-Portland. Dit landschapspark is mede aangelegd als compensatie voor de verbreding van de A15.

Het plangebied wordt gedomineerd door de aanwezige infrastructuur: A15 met hoge geluidsschermen, Rhoonse Baan, hoogspanningsmasten en een uitgebreid netwerk van ondergrondse kabels en leidingen. Om de nadrukkelijk aanwezige infrastructuur visueel te nuanceren en om van het gebied een aangename verblijfsplek te maken, zijn de bestaande grondlichamen uitgebreid en is waar mogelijk bomen geplant. De grondlichamen introduceren tevens een recreatieve meerwaarde in het gebied, onder andere als uitzichtpunt en om vanaf te sleeën.

In het gehele plangebied zijn massaal krentenboompjes toegepast. Dit creëert een sterke samenhang in het gebied, vooral in de expressieve bloeitijd (in de lente) en in de herfst. De boombeplanting is, daar waar mogelijk, aangevuld met grote lindebomen, die zodanig gepositioneerd zijn dat ze het zicht op de A15 (met geluidsscherm en hoogspanningsmasten) grotendeels afschermen. Op grote schaal is de combinatie van grondlichamen met hoge bomen beeldbepalend en structurerend. Om op kleiner schaalniveau ook een aangename uitstraling te realiseren is lagere beplanting toegevoegd. Deze combinatie zorgt voor afwisseling, hoge belevingswaarde en interessante doorzichten.

Centraal in het plangebied ligt een lange strip, bestaande uit verschillende laagblijvende wilgensoorten, die afwisselend gesnoeid worden. Deze strip versterkt de ruimtelijke samenhang tussen het westelijke deel van het landschapspark en het gedeelte nabij de woonbuurt.

Locatie Carnisselande-Portland, Rhoon
Ontwerpers Hilke Floris, Petrouschka Thumann, Frits van Loon, Jorrit Noordhuizen
Partners DG Groep
Opdrachtgever Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde (gemeenten Albrandswaard en Barendrecht)
Omvang 45 ha.
Jaar van ontwerp 2011 – 2012
Jaar van uitvoering 2012 – 2015
Status uitgevoerd
Fotografie HOSPER