Nieuwkoop Meijepark

Ontwerp park op voormalige vuilstort in Natura2000 gebied

Nieuwkoop Meijepark

Het landschap bij Nieuwkoop, met sloten, plassen, riet en bomen is van een grote schoonheid. Het Meijepark en de Zuidhoek bevinden zich op een aantal legakkers respectievelijk ten oosten en ten westen van het Meijepad in het verveningsgebied de Nieuwkoopse Plassen. Omdat de locatie vervuild is, als gevolg van het vroegere gebruik als vuilstortplaats, is met behulp van woningbouw, recreatie en natuurontwikkeling voorzien in een duurzame inrichting.

De inzet van het plan is te wonen en recreëren in het landschap. In Zuidhoek is een ontspannen woonmilieu gerealiseerd, het Meijepark en de groene koppen van Zuidhoek zijn recreatief ingericht voor Nieuwkopers én de andere bezoekers van de plassen.

Bezoekers van het Meijepark laten hun auto achter in het plandeel Zuidhoek. Dat kan al bij de entree, waar voorzien is in een royale parkeervoorziening. Van daaruit leidt een diagonaal pad naar het hart van het Meijepark.

De koppen van Zuidhoek zijn voorzien van zwemsteigers en dragen daarmee bij aan het publieke karakter van het gebied. Een horecavoorziening met aanlegplaatsen en een zwemsteiger in het Meijepark zorgt voor levendigheid en maakt van het gebied een aantrekkelijke recreatieve bestemming.

Diagonale doorzichten en wandelpaden leggen relaties tussen Zuidhoek, Meijepark en de natuur in de omgeving. De diagonale paden koppelen het Meijepark en de Zuidhoek tevens aan het Meijepad. Dit bijzondere voet-/fietspad is druk bezocht en een echte parel in het natuurgebied tussen Nieuwkoop en de Meije.

De eilanden waar niet wordt gewoond, worden natuurlijk ingericht. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande landschappelijke omgeving. Het Meijepark heeft een grasrijk karakter met een grote weide waarop losse boomgroepen zijn geplant. De oevers zijn dicht ingeplant met elzen, wilgen en berken. Het biedt plaats aan een aantal avontuurlijke, natuurlijke speelvoorzieningen voor de wat oudere kinderen, toegankelijke wildernis en een groot zwemcarré.

Locatie Nieuwkoop
Ontwerpers Mark van der Heide, Han Konings, Raquel van Donselaar, Marike Oudijk, Ronald Bron, Floris van der Zee
Partners Planmaat, GIDZ, FARO architecten/research, ERA De Koning Makelaardij
Opdrachtgever gemeente Nieuwkoop
Omvang 23 ha. / 92 woningen
Jaar van ontwerp 2012 – 2012
Jaar van uitvoering 2012 – heden
Status in uitvoering
Fotografie HOSPER
Link www.strandzomer.nl