Lansingerland-Rotterdam Lage Bergse Bos

Visie ruimtelijke en recreatieve kwaliteitsimpuls en ontwerp herinrichting recreatiegebied

Lansingerland-Rotterdam Lage Bergse Bos

Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos
In de stedelijke omgeving van Rotterdam is het Lage Bergse Bos een aangename plek om te vertoeven en te recreëren. Door de afwisseling van bos, open weides en waterpartijen is het zeer geliefd en biedt het ruimte voor veel recreanten. Het recreatiegebied uit de jaren ’70 is echter verouderd in inrichting en gebruik. Door de komst van de snelweg A16 en de essentaksterfte zijn er veel bomen gekapt en is er een grote kaalslag in het bos. Dit was de aanleiding om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven. Er is een visie opgesteld die het bos zowel ruimtelijk en recreatief weer klaarmaakt voor de toekomst. Fietspaden, wandelpaden en parkeerplaatsen zijn herzien en opnieuw gestructureerd. De gekapte stukken bos zijn aangeplant met een duurzame en sterke mix van verschillende boomsoorten. Door deze mix zullen ziektes beter worden tegengegaan en is het bos sterker en klimaatbestendig voor de toekomst. Tot slot is het recreatieve aanbod passend gemaakt voor het landschap en de beoogde doelgroepen.

Ontwerp Lage Bergse Bos
Het Lage Bergse Bos kent drie deelgebieden; de Bosrand, het Eilandenrijk en het Park. Deze deelgebieden hebben eigen onderscheidende kenmerken.

De Bosrand is de plek waar bomen, heesters en kruiden een dicht beeld vormen. Door paden te herstructuren en overmatige parkeerplaatsen te verwijderen is de bosrand verstevigd en is het bosgevoel voor de bezoeker versterkt.

Het Eilandenrijk is een dynamische plek waar natuur en bijzondere elementen elkaar vinden. Door het waterpeil te verhogen ontstaat variatie tussen nat en droog en een ecologisch aantrekkelijk broekbos. Op het Eilandenrijk ligt een wandelroute die over kleine eilandjes gaat en langs bijzondere belevenisobjecten komt. Een route met een afwisselend beeld, waar veel te beleven is.

Het Park ligt rondom de waterplas en op de heuvel van de snelwegtunnel. Dit is een open gebied met ligweides van gras, afgewisseld met bloemrijk grasland en solitaire bomen. Iedere ligweide krijgt een type boom met een bijzonder kenmerk, hetgeen de ligweides van elkaar onderscheidt. Het Park met bankjes en picknicktafels biedt plekken om elkaar te ontmoeten, te bbq’en en de verkoeling van het water te zoeken.

Aantrekkelijke routes
Door het Lage Bergse Bos lopen drie wandelroutes. De Bosroute heeft een natuurlijke uitstraling. Langs deze route bevinden zich educatieve speelelementen die kinderen in contact brengen met de natuur. De Eilandenroute bevat vlonders en bruggetjes boven moeras of open water. Langs de route bevinden zich o.a. een uitkijktoren, een faunatoren voor vogels, vleermuizen en insecten en zitelementen met een bijzondere uitstraling. De geasfalteerde Parkroute loopt langs het water en is goed toegankelijk voor minderinvaliden. De parkroute komt langs de verschillende ligweides en geeft een afwisselend beeld van bloemrijke graslanden, strakke gazons en het bos. Langs alle routes hangen geel gepoedercoate vogels als markering in de bomen.

Het aantal parkeerlocaties voor de auto in het bos wordt gehalveerd. De overgebleven drie parkeerplaatsen liggen bij de toegangen van het bos zodat auto’s in de randen van het gebied blijven.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie
De parkeerplaatsen zijn aangelegd met hergebruikt materiaal. Op de parkeerplaatsen wordt gras afgewisseld met verharding en komen wadi’s met bomen. Hierdoor kan regenwater makkelijk infiltreren en ontstaat er een natuurlijk beeld. De waterberging neemt toe door het graven van water, verhogen van het waterpeil op het Eilandenrijk en de wadi’s. De invloed van zoute kwel wordt beperkt door diepe waterdelen minder diep te maken en te kiezen voor geschikte boomsoorten. De waterkwaliteit wordt verbeterd door plasbermen. Doordat er meer groen en blauw bij is gekomen, draagt het Lage Bergse Bos bij aan een duurzame en klimaatbestendige toekomst.

Locatie gemeente Lansingerland
Ontwerpers Hilke Floris, Simon Rebel, Guillaume Zeender
Partners LA group, DG Groep, Leo Goudzwaard Bomenkennis
Opdrachtgever Recreatieschap Rottemeren (gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas)
Oppervlakte 105 ha.
Jaar van ontwerp 2018 – 2019