Wieringermeer Viskringloop

Ontwerp paai- en opgroeiplaats voor vis

Wieringermeer Viskringloop

Landschapskunst
In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft HOSPER een paai- en opgroeiplaats voor vissen ontworpen in het agrarische landschap van de Wieringermeer. In het ontwerp zijn landschapsarchitectuur en kunst volledig verweven. Het concept ‘Kunst uit Natuur’ is ontwikkeld door beeldend kunstenaar Pé Okx en ecoloog Cor ten Haaf. Het concept gaat uit van het met gebiedseigen middelen artistiek vormgeven van het landschap, waarbij tegelijk een goede uitgangssituatie gecreëerd wordt voor de ontwikkeling van hoge natuurwaarden. De combinatie van landschap, kunst en ecologie zorgt voor een unieke habitat voor vissen en een nieuwe ‘landmark’ in de Wieringermeer.

Concept
Twee stenen worden in het water geworpen. Er ontstaat op beide plekken een rimpeling op het wateroppervlak. De rimpelingen van uitwaaierende cirkels interfereren met elkaar; er ontstaat een kringloop van doorgaande lijnen. De cirkels zorgen voor een sterk beeld als basis. Hierin krijgen water, grasdijken, riet en diverse (onderwater-) vegetaties een duidelijke plek. Door de variatie in richtingen en oriëntatie op de zon ontstaat een rijkdom van ecologie, kleuren en structuren.

Het ontwerp is spectaculair in zijn eenvoud. De heldere en grootschalige vormen sluiten aan op de robuuste maten van de polder. De keuze voor eigentijdse landschapskunst past bij het in cultuur gebrachte karakter van de Wieringermeerpolder.

Watersysteem
Het belangrijkste van de vissenpaai-plaats is vanzelfsprekend het water, dat fungeert als paaiplaats, leef- en opgroeigebied voor de vissen. Het waterdeel wordt zodanig aangelegd dat er een grote variatie aan diepte is, van plas-dras aan de randen, tot circa een meter in het midden. Er worden speciale structuren aangebracht, zoals boomstronken en schanskorven, die het gebied aantrekkelijker kunnen maken als paai- en schuilgelegenheid.

Belangrijker echter zal de ontwikkeling van waterplantenvegetatie zijn, zowel voor de vissen als voor de waterkwaliteit. Zoet water komt vanuit het Wieringerrandkanaal via een inlaat met vispassage het plangebied binnen. Het water slingert via een radiatorstructuur door het gebied heen, waarna het uitkomt in de Den Oeversche Vaart.

Beheer
Het plangebied wordt begraasd door schapen, waardoor de structuur van de dijken zichtbaar blijft. Het riet zal af en toe met een truxor (multifunctionele amfibische machine) gemaaid worden. Het maaisel wordt tijdelijk opgeslagen in de zuidwestelijke punt, vanwaar het eenvoudig via de openbare weg kan worden afgevoerd.

Observatietoren
Om het artistieke landschap van de Viskringloop te kunnen bekijken, komt er een observatietoren in het gebied. De vorm van de observatietoren is afgestemd op de cirkels van de Viskringloop. De ronde vorm loopt langzaam op, zodat een uitkijkpunt ontstaat. De observatietoren is zodanig gepositioneerd dat deze het beste zicht biedt op het gebied en tevens een sterke eye-catcher vormt.

Locatie Wieringermeer
Ontwerpers Hilke Floris, Claudia Wikse-Barrow, Guillaume Zeender, Raquel van Donselaar
Partners Pé Okx (kunstenaar), Cor ten Haaf (ecoloog)
Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Omvang ca. 18 ha.
Jaar van ontwerp 2016 – heden
Fotografie Pé Okx