Visie en ontwerp recreatieve sloepenhaven met verbindende brug in de binnenstad

Joure De Kolk

De Fryske Marren heeft DVJ in combinatie met HOSPER en Antea gevraagd om voor Joure De Kolk een visie en ruimtelijk ontwerp op te stellen. Er is een tweeledig doel: het stimuleren van meer bestedingen aan de wal en het verlagen van beheers- en onderhoudskosten. De visie zet in op het creëren van een optimale aanlegplek voor sloepen in combinatie met een goede looproute naar het centrum (Midstraat).

De Kolk wordt sloepenhaven
Het is de bedoeling om Joure aantrekkelijk te maken voor sloepvaarders en om deze mensen te verleiden om het dorp te bezoeken. De initiële trek naar de haven wordt gestimuleerd door vermeldingen op kaarten, websites, via sloepverhuurpunten en foldermateriaal.

Daarnaast moeten de bereikbaarheid en aanlegvoorzieningen optimaal zijn en moet de sfeer uitnodigen. Daarom is de huidige de Tolhuisbrug met zijn lange en donkere onderdoorgang vervangen door een ranke brug met een kortere en hogere doorvaart waardoor veel meer ruimte en licht ontstaat. Aan de voet van de Tolhuisbrug komen terrassen aan het water, die zorgen voor levendigheid en een sfeervolle entree van De Kolk.

Op de wal
Achter de vernieuwde Tolhuisbrug is, door onder andere het toepassen van groen en lange banken, een aantrekkelijke, sfeervolle aanlegplek gecreëerd die de recreant uitnodigt om aan wal te gaan. Door de trappen strategisch aan te brengen, begeeft de bezoeker zich via de gewenste looproute naar de Midstraat.

Joure is een aantrekkelijke plaats met een ruim toeristisch-recreatief aanbod. Door de nabijheid van het centrum, de gemoedelijke sfeer en de comfortabele aanlegplekken in De Kolk zal de bezoeker vaker terugkeren en Joure aanbevelen bij andere sloepvaarders.

Jaarrond kwaliteit
Het totale beeld van De Kolk met omgeving is mooi, consistent en verzorgd. Het is aansprekend in de zomer, de winter, tijdens regen en bij zonneschijn. Hiermee wordt niet alleen in de zomer aan de recreanten kwaliteit geboden, maar is het jaarrond een aangename plek voor alle Jousters. Zo is De Kolk in de winter door de gezellige sfeerverlichting en de praktische hoogte van de kade een uitgelezen plek om een schaatstocht te starten

Locatie Joure
Ontwerpers Hilke Floris, Marike Oudijk
Partners DVJAntea Group
Opdrachtgever DVJ voor gemeente De Fryske Marren
Omvang 3 ha. visie, 1.500 m2 ontwerp
Jaar van ontwerp 2015 – 2016
Jaar van uitvoering 2015 – 2016
Status uitgevoerd
Fotografie Ferry Streng