Hilversum De Groene Duin

Ontwerp openbare ruimte en tuin voor woonzorgcentrum Zuiderheide

Hilversum De Groene Duin

Zorgcomplex nieuwe stijl
Een gedifferentieerd woningaanbod, hoogwaardige ontmoetingsplekken en een goed voorzieningenniveau vormen de dragers van de ambitie voor de herontwikkeling van woonzorgcentrum Zuiderheide in Hilversum. In opdracht van Dudok Wonen heeft Moke architecten het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt. HOSPER ontwerpt de openbare ruimte en de tuin op het parkeerdek.

Ruimte voor ontmoeting
Het versterken van ontmoetingen tussen bewoners onderling is een belangrijk doel. De openbare ruimte van Zuiderheide krijgt een open karakter en een prettige ‘doorwaadbaarheid’. In de bebouwing komen sociale voorzieningen voor de hele buurt – denk aan een restaurant, huisarts en kinderdagverblijf – die een continu en dynamisch gebruik opleveren. De bewoners kunnen in hun eigen buurt blijven wonen en de zorgbehoevenden worden bediend door Zuiderheide en woondienstencentrum De Egelantier. Op deknivo en in de binnentuin zijn er op de kruising van paden drie verblijfsplekken gerealiseerd. Hier kan men verblijven, elkaar ontmoeten, spelen en/of als buurt iets organiseren.

Groene inrichting
Het glooiende maaiveld biedt gelegenheid voor parkeren onder een dek. De parkeergarage is licht en natuurlijk geventileerd en heeft uitsparingen voor grote bomen. De woningen op deknivo hebben terrassen of tuinen op het dek. Ertussen liggen openbare paden en vrolijke groenperken die geïnspireerd zijn op het omliggende landschap. In het gehele plan worden zoveel mogelijk dezelfde materialen, beplanting en bomen toegepast zodat het één geheel vormt.

Locatie Hilversum
Ontwerpers Marike Oudijk, Hanneke Kijne, Guillaume Zeender, Ronald Bron
Partners Moke architecten (stedenbouw), Zecc, EGM, Bybali, Inbo, Monadnock, IAA (architectuur), Hegeman (aannemer) Nieman (specialist brandveiligheid)
Opdrachtgever Dudok wonen
Omvang 1,5 ha.
Jaar van ontwerp 2013 – heden
Jaar van uitvoering 2017 – heden
Status uitgevoerd (1e fase)
Visualisaties studioPXL / HOSPER