Ontwerp buitenruimte stedelijk hofje in historische binnenstad

Haarlem Raaks

Een hofje om gemeenschappelijk te tuinieren
Voor Raaks III is met de Boere’hof het Haarlemse hofje door HOSPER vertaald naar nu: een ontmoetingsplek die een sociale rol vervult in de binnenstad. Het huidige, tijdelijke groeninitiatief van de Boere’tuin krijgt hiermee een permanente bekroning waar bewoners en omwonenden van harte welkom zijn om met elkaar te tuinieren. Zo is er voor tuinliefhebbers in hartje binnenstad de gelegenheid tot het telen van groente en het creëren van een kleurrijke bloemen- en kruidenbeplanting.

Ritmiek
Het nieuwe hofje wordt ruimtelijk vormgegeven met een drietal langwerpige, verhoogde plantbedden. Deze lopen in hoogte op richting het gebouw Palazzo en sluiten zo aan op de grote, verhoogde plantenbak van gebouw Palazzo. Aan de zijde van het nieuwe hekwerk langs de Vestestraat wordt het drietal plantbedden beëindigd met een drietal blokhagen waarin een drietal kleine bomen zijn geplaatst. Dit wordt met een blokhaag herhaald aan de zijde van de Jopenkerk. Zo spant de tuin zich op tussen de Vestestraat en de Jopenkerk en spelen de strookvormige plantbedden in op de ritmiek van de gevels van het pastoriegebouw en de Jopenkerk. In het oostelijke, meest verhoogde plantbed wordt een grotere boom geplant welke een karaktervolle, groene sfeer aan de Boere’hof geeft.

Materiaalgebruik
Om een strak lijnenspel in het hofje te creëren worden de randen van de plantbedden uitgevoerd in cortenstaal. Ten behoeve van de beplanting wordt een duurzame watervoorziening aangebracht onder de halfverharding en de plantbedden. Het materiaalgebruik van de Boere’hof wordt langs de Jopenkerk en gebouw Palazzo doorgezet tot aan de Gedempte Voldersgracht. Zo is de knusse, groene sfeer van het nieuwe hofje voor voorbijgangers direct merkbaar als je vanuit de Gedempte Voldersgracht de hoek omslaat bij de Jopenkerk. Het hofje wordt voorzien van twee afsluitbare poorten, in de stijl van het Vesteblok. De eerste poort staat aan de Vestestraat. De tweede poort staat tussen gebouw Palazzo en de Jopenkerk, op de grens met de Gedempte Voldersgracht. De poorten staan overdag open. Zo is het hofje voor iedereen vrij toegankelijk.

Locatie Haarlem
Ontwerpers Ronald Bron, Suzan De Grande, Tijn Koppens
Partners Geurst&Schulze Architecten, Merosch vormgeven aan duurzaamheid, BK Ingenieurs
Opdrachtgever HBB Groep B.V.
Omvang 0,3 ha.
Jaar van ontwerp 2017 – 2019
Jaar van uitvoering 2019 – heden
Visualisaties HBB Groep
Film ABC Architectuurcentrum Haarlem