Ontwerp buitenruimte stedelijk hofje in historische binnenstad

Haarlem Raaks

Een hofje om gemeenschappelijk te tuinieren
De binnenstad van Haarlem is een nieuw hofje rijker bij de Jopenkerk in het Raaksgebied. Met het ontwerp voor het Boere’hof is het Haarlemse hofje door HOSPER vertaald naar nu: een ontmoetingsplek die een sociale rol vervult in de binnenstad. Het eerdere, tijdelijke groeninitiatief van de Boere’tuin krijgt hiermee een permanente bekroning waar bewoners en omwonenden van harte welkom zijn om met elkaar te tuinieren. Zo is er voor tuinliefhebbers in hartje binnenstad de gelegenheid om te tuinieren in een kleurrijke bloemen- en kruidenbeplanting.

Biodiversiteit en klimaatadaptatie
Bijzonder aan dit moderne hofje is de rijke beplanting waardoor het ook een interessante plek is voor insecten, vogels en kleine dieren. Om de biodiversiteit te bevorderen is de helft van alle vaste planten en boomsoorten in het Boere’hof inheems. Het beplantingsplan voor deze nieuwe groene oase van rust in de stad is samen met de gemeente Haarlem tot stand gekomen.

Ritmiek
Het nieuwe hofje is ruimtelijk vormgegeven met langwerpige, verhoogde plantbedden. Deze sluiten aan op de grote, verhoogde plantenbak van het bestaande gebouw Palazzo en zorgen dat het hofje één ruimte is. Aan de zijde van het nieuwe hekwerk langs de Vestestraat zijn de plantbedden beëindigd met blokhagen. Zo spant de tuin zich op tussen de Vestestraat en de Jopenkerk en spelen de strookvormige plantbedden in op de ritmiek van de gevels van het pastoriegebouw en de Jopenkerk. In het middelste plantbed is een grotere boom geplant welke een karaktervolle, groene sfeer aan het Boere’hof geeft.

Materiaalgebruik
Om een strak lijnenspel in het hofje te creëren zijn de randen van de plantbedden uitgevoerd in cortenstaal. De paden zijn van waterdoorlatende halfverharding gemaakt waardoor regenwater wordt opgenomen in de grond. In het hofje is een trafo ingepast. Deze heeft een bekleding van houten latten gekregen passend bij het groen. Het hofje is voorzien van twee afsluitbare poorten, in de stijl van het nieuwe Vesteblok. De poorten staan overdag open. Zo is het hofje voor iedereen vrij toegankelijk.

Locatie Haarlem
Ontwerpers Ronald Bron, Suzan De Grande, Tijn Koppens, Marike Oudijk
Partners Geurst&Schulze Architecten, Merosch vormgeven aan duurzaamheid, BK Ingenieurs
Opdrachtgever HBB Groep B.V.
Omvang 0,3 ha.
Jaar van ontwerp 2017 – 2021
Film ABC Architectuurcentrum Haarlem