Huizen Structuurvisie

Structuurvisie voor de gemeente Huizen

Huizen Structuurvisie

‘Haven van ’t Gooi’
De Structuurvisie voor de gemeente Huizen vormt een ruimtelijke uitwerking van de reeds vastgestelde Toekomstvisie. De Structuurvisie is een overkoepelende, ruimtelijke visie, die door middel van praktische handvaten richting zal geven aan toekomstige ontwikkelingen in Huizen.

Kwaliteiten en kansen
Huizen is een dorp waar veel kwaliteiten al in de basis aanwezig zijn. Daarnaast ligt er een aantal grote kansen voor het toevoegen van specifieke kwaliteiten en het versterken van de identiteit. Het beste voorbeeld daarvan wordt reeds benoemd in de Toekomstvisie: ‘Huizen, een levendig dorp aan het water’. De kansen die de ligging aan het water en de haven bieden zullen in de Structuurvisie optimaal benut worden. De oude kern en het bos- en heidegebied zorgen er voor dat Huizen ook buiten het watersportseizoen een levendig dorp is. Daarnaast is er in de Structuurvisie uiteraard een belangrijke rol weggelegd voor de woonbuurten, werkgebieden en verbindende infrastructurele netwerken. De bestaande ruimtelijke kwaliteiten en de kansen die er zijn voor verbeteringen vormen de basis voor de Structuurvisie. In de verkenningsfase zijn daarom eerst de historische structuur, de bestaande ruimtelijke kwaliteiten, de knelpunten en de kansen voor verbetering geïnventariseerd en benoemd. Vervolgens is een samenvatting van de Toekomstvisie gemaakt, waarbij de nadruk ligt op de ruimtelijke aspecten van de doelen die hierin gesteld zijn.

Voorbeelduitwerkingen
De verkenningsfase zal worden gevolgd door nog twee fasen: de visiefase en de uitwerkingsfase.

Om te komen tot een samenhangende en breed gedragen ruimtelijke Structuurvisie, wordt tijdens de visiefase gediscussieerd over de ruimtelijke consequenties van de doelen uit de Toekomstvisie. Welke onderwerpen hebben prioriteit, hoe ver wil men bepaalde onderwerpen doorvoeren, hoe hangen onderdelen samen? Om de discussie op een gerichte manier te kunnen voeren, zijn door HOSPER uitdagende voorbeelduitwerkingen met prikkelende stellingen bedacht en referentiebeelden van mogelijke uitwerkingen gezocht. Het resultaat van deze discussies met ambtenaren en inwoners van Huizen zal sturend zijn voor de inhoud van de Structuurvisie, die in de uitwerkingsfase zijn beslag krijgt.

Locatie Huizen
Ontwerpers Hilke Floris, Raquel van Donselaar, Remco Rolvink
Partners
Opdrachtgever gemeente Huizen
Omvang ca. 2.300 ha.
Jaar van ontwerp 2009 – 2011
Status structuurvisie is vastgesteld