Strategisch masterplan en landschapsplan duurzame transformatie miljoenenstad, Winnaar Grand Prix Biënnale Moskou 2010

Perm Masterplan

Context
Perm is met 1 miljoen inwoners en een omvang van 800 km2 de zesde stad van Rusland, gelegen ten westen van het Oeralgebergte op zo’n 2 uur vliegen van Moskou. De lucht-, water- en bodemverontreiniging is er verontrustend en er wordt geen enkele rekening gehouden met bestaande landschappelijke kwaliteiten.

Landschappelijke dragers
Perm is gelegen op een hoger plateau dat wordt begrensd door de rivier de Kama. Langs de rivier liggen natuurlijke overstromingsvlaktes en op de hogere delen begint een uitgestrekt bosgebied. Vele smeltwaterbeekjes hebben kleine valleien uitgesneden in het plateau van Perm. De ontwikkeling van de stad heeft zich niet veel van het landschap aangetrokken, echter de steile hellingen van deze valleien waren vaak een te lastige conditie om in te bouwen en zijn daardoor gespaard gebleven.

Valleien als stadsparken
In de huidige situatie zijn gebouwen willekeurig met hun achterkant naar de vallei geplaatst en op de randen staan duizenden garageboxen. Huisafval wordt van de hellingen afgegooid en in de beekjes is een enorme water- en bodemvervuiling, als gevolg van lozingen van afvalwater en lozingen door industriële complexen.

Het Masterplan beoogt de landschappelijke kwaliteiten onderdeel te laten worden van het collectieve bewustzijn van de stad, waardoor het gemakkelijker is om een begin te maken met het schoonmaken en opruimen van de hellingen. Zo kunnen stap voor stap recreatieve functies worden geïntroduceerd die de verlaten valleien transformeren in waardevolle parken, weides en bossen midden in de stad.

Duurzame gebiedsontwikkeling
Ten noorden van de rivier de Kama is nog nauwelijks stadse activiteit. Het typische dichte, schijnbaar eindeloze naaldbos dat de regio domineert begint hier soms al enkele honderden meters vanaf de rivieroever. Als onderdeel van het Masterplan is een Green Belt rond het totale stedelijke gebied van Perm voorgesteld, waarbij het gebied direct aan de noordoever van de Kama is uitgewerkt als voorbeeld van duurzame gebiedsontwikkeling. Met een herinvestering in bosaanplant worden enkele bebouwingsclusters toegelaten en met het winnen van zand en grind langs de rivier ontstaan schoonwaterbekkens die mogelijkheden bieden voor kwalitatieve recreatie dicht bij de stad.

Locatie Perm, Rusland
Ontwerpers Remco Rolvink, Ronald Bron, Jonas Strous, i.s.m. Harro de Jong (Buro Harro) en Rob Nieuwkamer en Lennart Turlings (Witteveen+Bos)
Partners KCAP Architects&Planners, Systematica, Milaan (verkeersadviseur); Pöyry engeneering consulting Helsinki (civiele techniek); Tavenor Consultancy, Londen (cultuurhistorisch adviseurs); Fakton, Rotterdam (social-economisch adviseur); Allies and Morrison architects, Londen (woningbouwstudie); Perm Krai (regiobestuur); CPB City Project Bureau, Perm (projectmanagement); Artesia AG positioning advisors, Zurich (marketing en branding strategie)
Opdrachtgever CPB City Projects Bureau Perm, Perm
Omvang 800 km2
Jaar van ontwerp 2008 – 2010
Status in voorbereiding