Heemstede Havendreef

Stedenbouwkundig plan, inrichting openbare ruimte

Heemstede Havendreef

Het bedrijventerrein Havendreef is nu een verrommeld bedrijventerrein, mooi gelegen aan het water en woongebied. Voor de transformatie van dit bedrijventerrein tot woon-/werkgebied is in 2009 een stedenbouwkundig kader opgesteld. Actualisering van het marktonderzoek heeft geresulteerd in een aangepast woningprogramma, zowel in aantal als in woningtypologie. Na financiële optimalisatie is hieruit een bouwprogramma ontstaan wat als bindende leidraad heeft gefunctioneerd. Er is door HOSPER een aangepaste stedenbouwkundig plan gemaakt, inclusief schetsontwerp voor de openbare ruimte. Dit stedenbouwkundig plan zorgt voor een goede marktconformiteit, woonkwaliteit in een ruimtelijk relaxt stedenbouwkundig plan met draagvlak van de omwonenden.

Locatie Heemstede
Ontwerpers Hanneke Kijne, Raquel van Donselaar, Mark van Rijnberk
Opdrachtgever HBB Groep B.V.
Partners Braaksma & Roos architecten, Barbara Wassenaar Vastgoedomvang
Omvang ca. 2 ha. met 76 woningen, 162 m2 bvo horeca en 915 m2 bvo dierenwinkel
Jaar van ontwerp 2010 – 2014
Jaar van uitvoering 2018 – heden
Status in uitvoering
Fotografie / maquette Aerophoto Schiphol B.V., Corduwener maquettes
Link https://www.havendreefheemstede.nl/#1