onderzoek en visie

Watervrijstaat Gaasperdam

toekomstvisie

Watervrijstaat Gaasperdam

Architectuur Biënnale
Het project ‘Watervrijstaat Gaasperdam’ is gemaakt in het kader van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2009. Als onderdeel van deze manifestatie hebben negen ontwerpbureaus hun visie gegeven op het thema Vrijstaat in negen gebieden in Amsterdam. De ontwerpen dienden bovendien ter inspiratie voor het nieuwe Amsterdamse Structuurplan 2040.
HOSPER heeft een ontwerp gemaakt dat een nieuwe aanpak voor het herstructureren van bestaande wijken laat zien. In Watervrijstaat Gaasperdam wordt de vernieuwing van de individuele woningen overgelaten aan de bewoners. Zij krijgen de ruimte om in alle vrijheid hun woning uit te breiden. De inrichting van de publieke ruimte daarentegen wordt onder regie herontworpen.

60.000 Lego-steentjes
De Vrijstaat-visies zijn verbeeld in grote maquettes, zodat de voorgestelde ingrepen inzichtelijk en tastbaar worden. Een belangrijke doelgroep voor de Vrijstaat-tentoonstelling bestond uit Amsterdamse kinderen. Het gaat immers om hun toekomst. HOSPER heeft de aantrekkingskracht van de maquette voor kinderen vergroot door deze te bouwen in Lego. 60.000 Steentjes in bonte kleuren geven vorm aan een mogelijke toekomst van een volwaardige en gevarieerde stadswijk.

Van buitenwijk naar stadswijk
De buitenwijk Gaasperdam krijgt steeds meer te maken met grotestads-problematiek. Om deze negatieve trend te keren is het nodig om te investeren in de openbare ruimte, het landschap, de woningsamenstelling en de economie van de wijk. Zo kan de wijk transformeren naar een verdichte, gemengde stadswijk met een onderscheidend karakter. Het nabijgelegen Vechtplassengebied dient als inspiratie om Gaasperdam te veranderen in een lommerrijk stadslandschap, waarbij water tot in alle poriën van de wijk doordringt. Door de Gaasperplas te vergroten tot aan het Gein ontstaat een waterlandschap waarin alle woningen direct toegang krijgen tot het waternetwerk. De huidige verhoogde dreven worden dijken.
Zo wordt de Watervrijstaat ontwikkeld: een uniek woonmilieu aan de zuidkant van metropool Amsterdam, dat particuliere investeringen in het naoorlogse vastgoed uitlokt. Daarnaast kan het nabije AMC een belangrijke partner in de transformatie van Gaasperdam worden. De vernieuwde stadswijk biedt diverse kansen om dienstverlening op gebied van gezondheid en welzijn onder te brengen.

 
Locatie  Amsterdam
Ontwerpers  Jonas Strous, Elizabeth Keller, Ellemijk Marks, Joukje Eikelboom, Philip Smith, Ieva Ake
Partners  -
Opdrachtgever  gemeente Amsterdam
Omvang  20 km2
Jaar van ontwerp  2009
Status  niet uitgevoerd
Fotografie  Lucas van der Wee

LOCATIE

Nederland

SHARE PROJECT
  • NAAM :
  • LOCATIE : Nederland
  • CATEGORIE :
  • OPDRACHTGEVER :