landschap en buitenruimte

Rhoon landschapspark Noordrand

ontwerp landschapspark

Rhoon landschapspark Noordrand

Grondlichamen als tegenhanger van nadrukkelijke infrastructuur
In opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde heeft HOSPER een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de Noordrand: een landschapspark met recreatieve voorzieningen tussen Barendrecht en Rhoon, ten noorden van de Vinex-locatie Carnisselande-Portland. Dit landschapspark wordt mede aangelegd als compensatie voor de verbreding van de A15.
Het plangebied wordt gedomineerd door de aanwezige infrastructuur: A15 met hoge geluidsschermen, Rhoonse Baan, hoogspanningsmasten en een uitgebreid netwerk van ondergrondse kabels en leidingen. Om de nadrukkelijk aanwezige infrastructuur visueel te nuanceren en om van het gebied een aangename verblijfsplek te maken, worden de bestaande grondlichamen uitgebreid en waar mogelijk bomen geplant. De grondlichamen introduceren tevens een recreatieve meerwaarde in het gebied, onder andere als uitzichtpunt en om vanaf te sleeën.

Beplanting creëert samenhang
In het gehele plangebied worden massaal krentenboompjes toegepast. Dit creëert een sterke samenhang in het gebied, vooral in de expressieve bloeitijd (in de lente) en in de herfst. Daarbij is dit een van de weinige soorten heesters die lijkt op een boompje en toch in alle kabel- en leidingzones is toegestaan.
De boombeplanting wordt, daar waar mogelijk, aangevuld met grote lindebomen, die zodanig gepositioneerd worden dat ze het zicht op de A15 (met geluidsscherm en hoogspanningsmasten) grotendeels afschermen.
Op grote schaal is de combinatie van grondlichamen met hoge bomen beeldbepalend en structurerend. Om op kleiner schaalniveau ook een aangename uitstraling te realiseren wordt lagere beplanting toegevoegd. Deze combinatie zorgt voor afwisseling, hoge belevingswaarde en interessante doorzichten.
Centraal in het plangebied ligt een lange strip, bestaande uit verschillende laagblijvende wilgensoorten, die afwisselend gesnoeid worden. Deze strip versterkt de ruimtelijke samenhang tussen het westelijke deel van het landschapspark en het gedeelte nabij de woonbuurt.

 
Locatie  Rhoon
Ontwerpers  Hilke Floris, Petrouschka Thumann, Frits van Loon, Jorrit Noordhuizen
Partners  DG groep
Opdrachtgever  Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde (OMMIJ)
Omvang  45 ha
Jaar van ontwerp  2011 - 2012
Jaar van uitvoering  2012 - 2015
Status  uitgevoerd
Fotografie  HOSPER

LOCATIE

Nederland

SHARE PROJECT
  • NAAM :
  • LOCATIE : Nederland
  • CATEGORIE :
  • OPDRACHTGEVER :