meubilair en object

Heemstede Hageveld vijver

ontwerp vijver op parkeergarage

Heemstede Hageveld vijver

Een van de grote verrommelaars van onze openbare ruimte in en buiten de steden is de stilstaande auto. Nederland kent nog geen grote traditie om dat vraagstuk op een goede en mooie manier op te lossen. In deze historische omgeving is dat voorbeeldig gelukt. Een parkeergarage ondergronds met een vijver als dak, met lichtschachten in de vijver, een goede geplaatste entree, geeft de omgeving niet minder maar meer kwaliteit. Overdag zorgen de lichtschachten voor daglicht in de garage, in het donker komt er licht naar boven. Een parkeergarage met meer dan respect voor de omgeving.­

ARIE KEPPLERPRIJS 2009
Categorie 4: Plannen voor cultuurhistorisch erfgoed
De jury had grote waardering voor de manier waarop de entree van de parkeergarage deel uitmaakt van het ontwerp van de vijver voor het hoofdgebouw. De statige allure van de voorgevel wordt prachtig verdubbeld in haar spiegelbeeld in de vijver, waar de auto's als het ware inrijden om te parkeren.

Functieverandering van het landgoed
HOSPER maakte een stedebouwkundig en landschappelijk masterplan, een ontwerp voor de buitenruimte van het landgoed Hageveld en het (detail-) ontwerp voor de vijver op de ondergrondse parkeergarage.
Het landgoed functioneerde vroeger als seminarie, waarvan een gedeelte als middelbare school gebruikt werd. Hageveld had nog wel allure, maar de beplanting was verwaarloosd en het Voorhuis stond leeg. De nieuwe eigenaar wilde in 2002 het Voorhuis transformeren tot woongebouw met (luxe) appartementen. Tegelijkertijd wilde het Hageveld Atheneum College in het Achterhuis graag uitbreiden.
De ruimtelijke hoofdopzet van het landgoed bestaat uit drie concentrische schillen met elk een eigen kwaliteit. De kern wordt gevormd door het hoofdgebouw. Daaromheen bevindt zich het weelderig beplante landgoed, en daarbuiten liggen de landerijen. De twee buitenste schillen functioneren als (landschaps-)park.

Een nieuw vijverontwerp
De kwaliteit van deze representatieve kant van het landgoed is behouden en versterkt door een grote nieuwe vijver aan te leggen waar de entree naar de parkeergarage ‘onzichtbaar' doorheen snijdt.
De vijver, met een wateroppervlak van 730 m² en 60 cm diepte, heeft een rand van CorTenstaal. In de vijver zijn lichtschachten opgenomen die voor daglicht in de parkeergarage zorgen. De openingen zijn afgedekt met gekleurde glaspanelen die elk afzonderlijk zijn vormgegeven als kunstwerk. Wanneer 's nachts het licht vanuit de parkeergarage door deze panelen naar boven schijnt, ontstaat een bijzonder effect. Bovendien wordt het watervlak zo nu en dan wordt verlevendigd door speciale fonteinen die kleine bubbels net boven de waterspiegel produceren.

 
DUTCH DESIGN AWARD
Ruimtelijk ontwerp / BESTE OPENBARE RUIMTE ONTWERP
JURY RAPPORTLANDGOED HAGEVELD HOSPER

Locatie  landgoed Hageveld, Heemstede
Ontwerpers 
Marike Oudijk, Berrie van Elderen
Partners 
Stijlgroep, Braaksma & Roos architecten, MYJ groep architecten, HMADP architecten, Hermine van der Does
Opdrachtgever 
Synchroon BV
Omvang 
730 m2
Jaar van ontwerp 
2002 - 2005
Jaar van uitvoering  2005 - 2008
Status 
uitgevoerd
Fotografie 
Pieter Kers

LOCATIE

Nederland

SHARE PROJECT
  • NAAM :
  • LOCATIE : Nederland
  • CATEGORIE :
  • OPDRACHTGEVER :