Antwerpen Regatta

Ontwerp parkzone met voorzieningen, 1e prijs meervoudige opgave

Antwerpen Regatta

In Antwerpen, op de zogenaamde Linkeroever van de rivier de Schelde, ligt het nieuwe woongebied Regatta. Het oostelijke deel van de Regattawijk is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen: twee brede scholen, een CKG (Centrum voor Kind- en Gezinsondersteuning), diverse sportieve en recreatieve voorzieningen en een groene, stedelijke omgevingsaanleg.

Het winnende ontwerp van Geurst&Schulze en HOSPER bestaat uit een levendige parkzone waarin de gemeenschapsvoorzieningen zijn opgenomen. Alle mogelijke ontwerpmiddelen zijn ingezet om een prettig verblijfsgebied te maken met een sterke relatie tussen de verschillende voorzieningen en met de omgeving.

Masterplan
In het gunningsverslag wordt door de beoordelingscommissie waardering uitgesproken voor het geheel, dat vanuit stedenbouwkundig oogpunt een helder en robuust kader vormt. De brede school is gepositioneerd nabij de woonbuurt, de speelplaats strekt zich uit ten westen van het schoolgebouw en is van de omgeving afgebakend door een niveauverschil. Het CKG ligt los in het groen, op enige afstand van de publieke gemeenschapsvoorzieningen. De inplanting van de volumes laat een goede sociale controle toe. Routes voor langzaam verkeer doorkruisen het gebied en verbinden de diverse voorzieningen en plekken met elkaar en met de omgeving.In het gunningsverslag wordt door de beoordelingscommissie waardering uitgesproken voor het geheel, dat vanuit stedenbouwkundig oogpunt een helder en robuust kader vormt. De brede school is gepositioneerd nabij de woonbuurt, de speelplaats strekt zich uit ten westen van het schoolgebouw en is van de omgeving afgebakend door een niveauverschil. Het CKG ligt los in het groen, op enige afstand van de publieke gemeenschapsvoorzieningen. De inplanting van de volumes laat een goede sociale controle toe. Routes voor langzaam verkeer doorkruisen het gebied en verbinden de diverse voorzieningen en plekken met elkaar en met de omgeving.

Levendig parkgebied
De site is bestemd voor uiteenlopende doelgroepen. Het parkachtige karakter sluit aan op de nabijgelegen groengebieden en levert een meerwaarde voor de aangrenzende woonbuurt. De site is zo ingericht dat tegelijkertijd uiteenlopende vormen van gebruik mogelijk zijn. De verschillende voorzieningen, maar ook de vele mogelijkheden en aanleidingen die de openbare ruimte biedt, zorgen voor flexibiliteit, multifunctioneel gebruik en een grote levendigheid.

Economisch duurzame school
De brede school is een noord-zuid gepositioneerd gebouw langs de Pernathlaan. Het breed inzetbare middendeel van de school heeft een flexibele structuur en sluit enerzijds aan op de speelplaats met sportinfrastructuur en anderzijds op de woonwijk van Regatta. De structuur van het schoolgebouw laat het toe om in te spelen op onderwijskundige revoluties, wijzigende samenwerkingen tussen de scholen en zelfs volledige functiewisselingen.

Locatie Antwerpen, België
Ontwerpers Hilke Floris, Gerwin de Vries, Anne Nijland
Partners Geurst & Schulze Architecten
Opdrachtgever Geurst & Schulze Architecten voor AG Vespa Antwerpen
Omvang 2,5 ha.
Jaar van ontwerp 2013
Status in voorbereiding