Stedenbouwkundig plan en ontwerp openbare ruimte woongebied op terrein voormalige Rijksinrichting met monumentaal hoofdgebouw en grote hoogteverschillen
Stedenbouwkundig plan, ontwerp openbare ruimte en beeldkwaliteit architectuur bedrijventerrein met hoge duurzaamheidsambities en grote flexibiliteit
Stedenbouwkundig plan en ontwerp openbare ruimte duurzame woonbuurt op voormalig sportveldencomplex, winnnaar Stedelijk Interieur Waarderingsprijs 2005, Falco Award Beste Openbare Ruimte 2005, Duboprijs (duurzaam bouwen) 1996
Ontwerp landschappelijk raamwerk, stedenbouwkundig plan, openbare ruimte en supervisie VINEX-locatie in royaal nieuw water- en boslandschap
Stedenbouwkundig plan woongebied ingepast op legakkers en ontwerp park op voormalige vuilstort in Natura2000 gebied