Brussel Waterloolaan – Gulden-Vlieslaan

Herinrichting openbare ruimte, meervoudige opdracht 3e prijs

Brussel Waterloolaan – Gulden-Vlieslaan

De boulevard hersteld
HOSPER heeft samen met RIJNBOUTT deelgenomen aan een besloten prijsvraag voor de herinrichting van de Waterloolaan – Gulden-Vlieslaan in Brussel.

In vroegere tijden was de Kleine Ring een lommerrijke boulevard, een chique plek om te zien en gezien te worden. Het traject van de Kleine Ring tussen het Louizaplein en de Naamsepoort bevat nog immer de beste verzameling modewinkels van Brussel: van chique tot alledaags en voor jong tot oud. Toch overheerst de indruk van vergane glorie. Terwijl het aantal voetgangers aanzienlijk groter is dan de autostroom, domineert de auto het openbare milieu en is er sprake van een ernstige teloorgang van verharding, meubilair en bouwwerken van de metro en parkeergarages.

De opgave was om kwaliteit terug te winnen om daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van een sterk retailgebied met een openbaar milieu van internationale allure, een stad als Brussel waardig. Een zone waarin niet de bereikbaarheid maar wel de aanwezigheid van de auto is teruggedrongen, een zone die er is voor de voetganger, de fietser, de shopper en de flaneur.

Royaal profiel
De voorgestelde vernieuwing van Waterloolaan-Gulden Vlieslaan geeft ruim baan aan de voetganger, de flaneur zowel als de doelgerichte shopper. Geparkeerde voertuigen verdwijnen uit het straatbeeld. De parkeergarages en hun toegangen worden uitnodigender, aantrekkelijker, opmerkelijker en veiliger, zodat parkeerplaatsen op maaiveld kunnen vervallen om meer ruimte voor de voetganger en de fietser te creëren. De fiets krijgt veilige en comfortabele vrijliggende fietspaden aan weerszijden van het doorgaande autoverkeer.

Het royale profiel biedt ruimte voor bomenrijen, bloemen en planten, paviljoens, beeldende kunst en terrassen. Het gebied wordt daardoor ook een aantrekkelijke bestemming voor bewoners van de aangelegen wijken om te kunnen flaneren en verpozen.

Art Nouveau
Brussel is de stad van Art Nouveau. Aan de belangrijkste stijlkenmerken (welvende lijnen, vloeiende materiaalovergangen) wordt in het ontwerp van de paviljoens, parkeergarage ingangen, plantvakken en zitbanken een nieuwe, eigentijdse interpretatie gegeven.

Locatie Brussel, België
Ontwerpers Hanneke Kijne, Ronald Bron, Jonas Strous, Ferry Streng
Partners Rijnboutt, MINT, ARA
Opdrachtgever Brussel Mobiliteit
Omvang 4 ha. (580 m lang x 70 m breed)
Jaar van ontwerp 2016