T. 0031 (0)23.5317060 | Print pagina

Landgoed Hageveld

Finalist Dutch Design Awards 2008 Arie Kepplerprijs 2009 Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2010 Nominatie Best Private Plots 2010

Project:
landschappelijke en stedebouwkundig masterplan
supervisie architectuur
ontwerp buitenruimte
ontwerp vijver
Locatie:
Heemstede
Ontwerpers:
Berrie van Elderen
Marike Oudijk
Partners:
Stijlgroep
Braaksma & Roos Architecten
MYJ groep architecten
HMADP architecten
Hermine van der Does
Opdrachtgever:
Hopman Interheem Groep
Omvang:
14 ha. / 60 appartementen
Landgoed en tuin
Jaar van ontwerp:
2002
Status:
uitgevoerd
Fotografie / illustratie:
Pieter Kers
Link:
Download:

Functieverandering van het landgoed
Het landgoed functioneerde vroeger als seminarie, waarvan een gedeelte als middelbare school gebruikt werd. Hageveld had nog wel allure, maar de beplanting was verwaarloosd en het Voorhuis stond leeg. De nieuwe eigenaar wilde in 2002 het Voorhuis transformeren tot woongebouw met (luxe) appartementen. Tegelijkertijd wilde het Hageveld Atheneum College in het Achterhuis graag uitbreiden. De ruimtelijke hoofdopzet van het landgoed bestaat uit drie concentrische schillen met elk een eigen kwaliteit. De kern wordt gevormd door het hoofdgebouw. Daaromheen bevindt zich het weelderig beplante landgoed, en daarbuiten liggen de landerijen. De twee buitenste schillen functioneren als (landschaps-)park.

Herstellen groen karakter
Met de uitvoering van het masterplan zijn de groenstructuur en het watersysteem van het hele landgoed Hageveld (140.000 m2) hersteld en verbeterd. Het groene karakter van het landgoed is versterkt, met name rondom het hoofdgebouw. De gebouwen staan zoveel mogelijk ‘met hun voeten in het gras'. Om de sterk verwaarloosde beplanting aan de westzijde van het landgoed te herstellen werd aan deze zijde land verworven dat vervolgens beplant is met bomen. Het circuit van wandelpaden en zichten is hersteld en uitgebreid.

Wonen op het landgoed
Voor het Voorhuis is een plan gemaakt voor 60 appartementen van verschillende grootte. Voor elke woning moesten twee parkeerplaatsen gerealiseerd worden in de onmiddellijke nabijheid van het gebouw. De enige oplossing die voldeed aan de functionele en esthetische eisen was een ondergrondse parkeergarage, direct voor het Voorhuis.

Een nieuw vijverontwerp
De kwaliteit van deze representatieve kant van het landgoed is behouden en versterkt door een grote nieuwe vijver aan te leggen waar de entree naar de parkeergarage ‘onzichtbaar' doorheen snijdt.