T. 0031 (0)23.5317060 | Print pagina

Ir. Alle Hosper

Landschapsarchitect
1943 - 1997

De stad, het landschap en de landschapsarchitectuur zijn de terreinen waarop Alle Hosper op hoog niveau ontwerpen maakte. Als ontwerper, inspirator, uitvinder en leermeester vervulde hij hierbij een belangrijke voortrekkersrol.

Alle Hosper studeert aan de Landbouwhogeschool Wageningen. Een studiereis naar Finland brengt Alle Hosper in contact met stedenbouw en is basis voor een levenslange liefde voor de Scandinavische ontwerpcultuur. Zijn eerste werkzaamheden vinden plaats bij de ontwerpafdeling van Staatsbosbeheer onder leiding van landschapsarchitect Nico de Jonge.

In 1975 vertrekt Alle Hosper naar de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) om mee te werken aan de ontwikkeling van Almere. Projecten waarin Hosper een belangrijk aandeel heeft zijn de landschapsontwikkelingzones die de verschillende kernen van Almere scheiden, de centrale plas (het Weerwater) en het structuurplan voor Almere-Buiten.

Alle Hosper verruilt in 1985 de polders voor het directeurschap van Bureau Bakker en Bleeker (het huidige bureau B+B). Hier heeft Hosper een belangrijke bijdrage geleverd aan het verruimen van het werkveld van de landschapsarchitectuur met de (stedelijke) openbare ruimte. Toonaangevende projecten zijn De Kern Gezond voor de openbare ruimte van de binnenstad van Den Haag en Binnenstad Beter voor Hilversum.

In 1991 start Hosper een bureau onder eigen naam: bureau Ir. Alle Hosper, Landschapsarchitectuur en Stedebouw. Het bureau kent een vliegende start door in het eerste jaar besloten prijsvragen te winnen voor het Zaaneiland, de gasopslag Langelo en de het Mercatorplein in Amsterdam. In de daarop volgende jaren groeit het bureau tot een multidisciplinair ontwerpteam dat aan zeer uiteenlopende opgaven werkt. In 1997 overlijdt Alle Hosper na een kort ziekbed.

Na het overlijden van Alle heeft zijn vrouw Ciska Jonkers het bureau enkele jaren voortgezet. In 2001 heeft zij zich teruggetrokken en is Bureau Alle Hosper door het personeel overgenomen. In 2010 is het bureau een BV geworden en werkt het onder de naam HOSPER zowel nationaal als internationaal aan toonaangevende ruimtelijke projecten.

(Fotografie : United photos De Boer)