T. 0031 (0)23.5317060 | Print pagina

Leidschendam Vlietvoorde

HOSPER is door de gemeente Leidschendam-Voorburg geselecteerd voor de landschappelijke hoofdstructuur van Vlietvoorde.

Vlietvoorde is een ontwikkeling in de Duivenvoordecorridor. Hier worden de landschappelijke en recreatieve kwaliteiten versterkt en worden woningen ingepast op de locatie van voormalige kassen. De basis voor de toekomstige hoofdstructuur wordt gevormd door de landschappelijke verkleuring van strandwal naar veenweide en door de rijke cultuurhistorie. Het voorstel voor de inrichting bevat een combinatie van open- en geslotenheid: open weides langs de opvaart tussen strandwal en Vliet en dichte stroken hakhout als coulissen langs de toekomstige woongebieden. Bijzondere elementen zoals bruggen, recreatieve plekken en cultuurhistorische ‘pareltjes' zorgen voor een verrijking van de hoofdstructuur.

 

Leidschendam Vlietvoorde

Links
www.vlietvoorde.nl