T. 0031 (0)23.5317060 | Print pagina

Vijver Hageveld

Finalist Dutch Design Awards 2008 Arie Kepplerprijs 2009 Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2010 Nominatie Best Private Plots 2010

Project:
Ontwerp vijver
Locatie:
Landgoed Hageveld, Heemstede
Ontwerpers:
Marike Oudijk
Berrie van Elderen
Partners:
Stijlgroep
Braaksma & Roos architecten
MYJ groep architecten
HMADP architecten
Hermine van der Does
Opdrachtgever:
Hopman Interheem Groep
Omvang:
730 m²
Meubilair en object
Jaar van ontwerp:
2002-2005
Status:
uitgevoerd
Fotografie / illustratie:
Pieter Kers
Link:
Download:

DUTCH DESIGN AWARD
Ruimtelijk ontwerp / BESTE OPENBARE RUIMTE ONTWERP
JURY RAPPORTLANDGOED HAGEVELD HOSPER
Een van de grote verrommelaars van onze openbare ruimte in en buiten de steden is de stilstaande auto. Nederland kent nog geen grote traditie om dat vraagstuk op een goede en mooie manier op te lossen. In deze historische omgeving is dat voorbeeldig gelukt. Een parkeergarage ondergronds met een vijver als dak, met lichtschachten in de vijver, een goede geplaatste entree, geeft de omgeving niet minder maar meer kwaliteit. Overdag zorgen de lichtschachten voor daglicht in de garage, in het donker komt er licht naar boven. Een parkeergarage met meer dan respect voor de omgeving.­

ARIE KEPPLERPRIJS 2009
Categorie 4: Plannen voor cultuurhistorisch erfgoedDe jury had grote waardering voor de manier waarop de entree van de parkeergarage deel uitmaakt van het ontwerp van de vijver voor het hoofdgebouw. De statige allure van de voorgevel wordt prachtig verdubbeld in haar spiegelbeeld in de vijver, waar de auto's als het ware inrijden om te parkeren.

Functieverandering van het landgoed
HOSPER maakte een stedebouwkundig en landschappelijk masterplan, een ontwerp voor de buitenruimte van het landgoed Hageveld en het (detail-) ontwerp voor de vijver op de ondergrondse parkeergarage.
Het landgoed functioneerde vroeger als seminarie, waarvan een gedeelte als middelbare school gebruikt werd. Hageveld had nog wel allure, maar de beplanting was verwaarloosd en het Voorhuis stond leeg. De nieuwe eigenaar wilde in 2002 het Voorhuis transformeren tot woongebouw met (luxe) appartementen. Tegelijkertijd wilde het Hageveld Atheneum College in het Achterhuis graag uitbreiden.
De ruimtelijke hoofdopzet van het landgoed bestaat uit drie concentrische schillen met elk een eigen kwaliteit. De kern wordt gevormd door het hoofdgebouw. Daaromheen bevindt zich het weelderig beplante landgoed, en daarbuiten liggen de landerijen. De twee buitenste schillen functioneren als (landschaps-)park.

Herstellen groen karakter
Met de uitvoering van het masterplan zijn de groenstructuur en het watersysteem van het hele landgoed Hageveld (140.000 m²) hersteld en verbeterd. Het groene karakter van het landgoed is versterkt, met name rondom het hoofdgebouw. De gebouwen staan zoveel mogelijk ‘met hun voeten in het gras'. Om de sterk verwaarloosde beplanting aan de westzijde van het landgoed te herstellen werd aan deze zijde land verworven dat vervolgens beplant is met bomen. Het circuit van wandelpaden en zichten is hersteld en uitgebreid.

Wonen op het landgoed
Voor het Voorhuis is een plan gemaakt voor 60 appartementen van verschillende grootte. Voor elke woning moesten twee parkeerplaatsen gerealiseerd worden in de onmiddellijke nabijheid van het gebouw. De enige oplossing die voldeed aan de functionele en esthetische eisen was een ondergrondse parkeergarage, direct voor het Voorhuis.

Een nieuw vijverontwerp
De kwaliteit van deze representatieve kant van het landgoed is behouden en versterkt door een grote nieuwe vijver aan te leggen waar de entree naar de parkeergarage ‘onzichtbaar' doorheen snijdt.
De vijver, met een wateroppervlak van 730 m² en 60 cm diepte, heeft een rand van CorTenstaal. In de vijver zijn lichtschachten opgenomen die voor daglicht in de parkeergarage zorgen. De openingen zijn afgedekt met gekleurde glaspanelen die elk afzonderlijk zijn vormgegeven als kunstwerk. Wanneer 's nachts het licht vanuit de parkeergarage door deze panelen naar boven schijnt, ontstaat een bijzonder effect . Bovendien wordt het watervlak zo nu en dan wordt verlevendigd door speciale fonteinen die kleine bubbels net boven de waterspiegel produceren.