T. 0031 (0)23.5317060 | Print pagina

Schagen Nes Noord

Project:
Stedebouwkundig plan en openbare ruimte
Locatie:
Schagen
Ontwerpers:
Ellemijk Marks
Berrie van Elderen
Mark van Rijnberk
Raquel van Donselaar
Patrick Verhoeven
Partners:
Steenhuis Bukman Architecten
Klunder Architecten
HB Adviesbureau
Opdrachtgever:
Bouwfonds Property Development
Volker Wessels Vastgoed
Omvang:
25 ha. / ca. 450 woningen
Woonwijk
Jaar van ontwerp:
2005-2016
Status:
in uitvoering
Download:

Nes Noord ligt aan de noordoostkant van Schagen en bevindt zich tussen het spoor, de provinciale weg, het oude lint de Nes en het kanaal. HOSPER werd door BPD/VolkerWessels na een meervoudige opdracht in 2005 gekozen om het stedebouwkundig plan van ongeveer 400 woningen voor Nes Noord uit te werken. Vanaf 2008 werkt HOSPER als supervisor aan de realisatiefase met architecten en technische bureaus. Momenteel is de wijk in uitvoering en hebben de eerste bewoners hun huis betrokken.

Kreek als drager voor plandelen
De basis voor het ruimtelijk concept voor Nes Noord is een bestaande Kreek. Deze kreek vormt de begrenzing van de bebouwing en verdeelt de wijk in verschillende buurten. De buurten hebben verschillende woonmilieus: waterwonen, dorpswonen en parkwonen. Een vierde woonmilieu is het historische lint van de Nes. Hier komen vrijstaande, landelijk woningen.

Het dorpse wonen heeft een relatief compact vorm. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd voor een ruime waterbuurt in het noorden en een open parkveld in het zuiden.

Het Dorpspark
Het Dorpspark is omringd door water. Aan de westzijde ligt een groot parkveld dat aansluit op de historische stolpboerderij langs de Nes. Langs de oostrand staan een drietal kloeke woongebouwen met hun ‘voeten' in het park. Deze gebouwen worden aan de noordoostzijde ontsloten via compacte parkeerveldjes.

Het Dorpsveld
Het Dorpsveld is de meest compacte buurt van Nes Noord. Het kenmerkt zich door een informeel en dorps karakter met verschillende openbare ruimtes en een gemengde situering van de woningtypes. Dit maakt iedere straat uniek.

De architectuur is juist terughoudend uitgevoerd in een nuchtere, tijdloze stijl.