T. 0031 (0)23.5317060 | Print pagina

Perm Strategisch Masterplan

Grand Prix Biënnale Moskou 2010

Project:
Strategisch Masterplan
Locatie:
Perm, Rusland
Ontwerpers:
Remco Rolvink
Ronald Bron
Ellemijk Marks
Jonas Strous
Raquel van Donselaar
i.s.m. Buro Harro, Witteveen+Bos
Partners:
KCAP Architects&Planners
Systematica, Pöyry
Tavenor Consultancy
Fakton
Allies and Morrison
Opdrachtgever:
Perm City Administration
CPB (City Project Bureau)
Omvang:
800 km2
Stad en landschap
Jaar van ontwerp:
2008-2010
Status:
in voorbereiding
Link:
Download:

Achtergronden van een onbekende stad
Perm is met 1 miljoen inwoners en een omvang van 800 km2 de zesde stad van Rusland, gelegen ten westen van het Oeralgebergte. Deze stad is groot geworden in het Sovjet tijdperk, waarbij de winning van metalen en de wapenindustrie aan de basis van de snelle groei stonden. De ruimtelijke drager voor de stadsontwikkeling is een grofmazig grid met grote woningbouwvolumes uit de tijd van Chroesjtsjov en Brezjnev. Recente veranderingen worden gevoed door het hyperkapitalisme met als gevolg: groei van autobezit en -gebruik, grote overdekte winkelcentra en velden vol met vrijstaande woningen. In de Russische demografische trend van krimp leidt de fysieke groei van de stad tot verdunning en verval van het bestaand stedelijk weefsel.

Concentreren in de bestaande stad
De kern van het Masterplan, zoals HOSPER en KCAP dat samen hebben ontwikkeld, bestaat uit het duiden van de bestaande kwaliteiten en de hoofdlijnen voor verbeteringen. Leidend principe bij alle strategieën in het Masterplan is de concentratie van ontwikkelingen in en om het centrale deel van de stad. De stedelijke strategieën bestaan uit een programmatische clustering en mix, gekoppeld aan verdichting van bouwvolume en een nieuwe hiërarchie in het stratenpatroon.

Landschappelijke dragers
Naast een stedebouwkundige benadering om de geografische kern van Perm te duiden, bieden de landschappelijke kenmerken houvast. De stad is gelegen op een hoger plateau, begrensd door de rivier de Kama en doorsneden door tal van valleien met smeltwaterbeekjes. Het is een belangrijke strategie om deze verwaarloosde valleien weer kwaliteit te geven. Een set generieke regels moet de stadsbebouwing met de voorkant oriënteren op deze groene gebieden. Met de aanleg van een specifiek ingerichte route op de bovenranden van het plateau wordt het stedelijk weefsel verbonden met de valleien en ontstaat de mogelijkheid om de groengebieden toegankelijk te maken vanuit de wijk. Als onderdeel van het Masterplan is een Green Belt rond het totale stedelijke gebied van Perm voorgesteld, waarbij het gebied direct aan de noordoever van de Kama is uitgewerkt als voorbeeld van duurzame gebiedsontwikkeling.

Investeren in openbare ruimte
Het Masterplan schetst voor de stad het optimale scenario: De leefbaarheid neemt exponentieel toe wanneer verdichting in het bestaande stedelijk weefsel gepaard gaat met investeringen in groen en openbaar gebied. Daarnaast zullen meer functies meer mensen aan de stad gebonden houden. Dat vergroot de levendigheid en activiteit in de stad, versterkt het openbaar vervoer en zorgt dat de openbare voorzieningen beter worden gebruikt.

Het masterplan benoemt de belangrijkste stedelijke boulevards, de Long Lines (oost-west verbindingen) en Radials (van plateau richting rivier) en geeft ze een nieuwe indeling. Dat betekent: een continu doorgezet profiel met als basis duidelijke trottoirs aan beide randen en een middenberm voor een vrijliggende tram- en busbaan geflankeerd door grote bomen. Daarnaast stelt het Masterplan voor om de valleien direct oostelijk en westelijk van het centrum, die uitlopen op de rivier de Kama, door middel van doorgaande routes onderling te verbinden langs de rivieroever. Zo ontstaat een aaneengesloten groene ring, de Green Loop.