T. 0031 (0)23.5317060 | Print pagina

Naaldwijk Wilhelminaplein

Project:
participatie en ontwerp herinrichting
Locatie:
Naaldwijk centrum
Ontwerpers:
Mark van Rijnberk
Marike Oudijk
Partners:
Mevrouw de Voorzitter
HET LUXLAB
Waalpartners
Opdrachtgever:
Gemeente Westland
Omvang:
ca. 4100 m2
Plein, straat en kade
Jaar van ontwerp:
2016
Status:
uitgevoerd
Fotografie / illustratie:
Pieter Kers, Stefan van Gentevoort
Link:
Download:

Historische kern
Het Wilhelminaplein is het historische hart van Naaldwijk, dé centrale kern in het Westland met een uitgebreid winkelaanbod en horecavoorzieningen. Niet verwonderlijk dat het plein wordt gebruikt voor tal van activiteiten zoals markten, horecabezoek, uitgaan en evenementen. Het plein heeft daarmee niet alleen betekenis voor de directe omgeving maar ook voor Naaldwijk en het Westland als geheel.

De huidige inrichting van het Wilhelminaplein is niet bijzonder aantrekkelijk. Het plein is vooral leeg. Dat is bij de weekmarkt en (grotere) festiviteiten wel handig, maar zorgt er ook voor dat op gewone dagen, het plein als een ‘leeg en ongezellig waaigat' wordt ervaren. Ook ontbreekt het aan een goed systeem waarbij verschillende functies op het plein naast elkaar kunnen bestaan.

Intensief participatieproces
De gemeente Westland heeft de ambitie om van het Wilhelminaplein een attractief en bruisend plein te maken. Hiervoor is een participatietraject gestart waarin alle belanghebbende groeperingen, zoals marktkooplieden, horecaondernemers, winkeliers, het kerkbestuur, bewoners en bezoekers hebben meegedacht over de toekomst van het plein. In een intensief proces en onder begeleiding van HOSPER is een wensbeeld ontstaan voor de ruimtelijke inrichting en het gebruik van het plein. Tijdens dit proces zijn er sessies geweest met een brede groep mensen en zijn er workshops gehouden met een klankbordgroep waarin belanghebbende groeperingen vertegenwoordigd waren.

Door het benadrukken van het historische karakter, het centraal positioneren van de dorpspomp, en het toevoegen van beplanting en zitgelegenheden ontstaat een plein met meer gezelligheid, meer geborgenheid en ruimte voor verpozen. Binnen dit ruimtelijk ontwerp zijn de verschillende functies en activiteiten op het plein, zoals de weekmarktopstelling, een betere opstelling voor de horecaterrassen en diverse evenementen, ingepast.

Het avondbeeld van het plein wordt sfeervol. De historische verlichting, met moderne kaarsachtige ledtechniek, roept een historisch gevoel en een ‘brinkachtige' zachte sfeer op. Meerdere lantaarns op het plein en aan de gevels, bevestigd op 3 meter hoogte, zorgen voor een gelijkmatig verlichtingsniveau op ooghoogte. Op de openbare verblijfsplek in het midden van het plein worden de monumentale dorpspomp en de nieuwe spuitfontein aangelicht.