T. 0031 (0)23.5317060 | Print pagina

Leeuwarden Wilhelminaplein

winnaar FALCO Award 2013, jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2014

Project:
ontwerp plein VO/DO
Locatie:
Leeuwarden
Ontwerpers:
Mark van der Heide
Hanneke Kijne
Marike Oudijk
Petrouschka Thumann
Han Konings
Partners:
SmitsRinsma
Het LUXlab
Rots Maatwerk
IPV Delft
Falco BV
Bert Bandringa (gem. Leeuwarden)
Opdrachtgever:
gemeente Leeuwarden
Omvang:
7800 m2
Plein, straat en kade
Jaar van ontwerp:
2009-2011
Status:
uitgevoerd
Fotografie / illustratie:
Pieter Kers
Download:

Het Wilhelminaplein ligt in het centrum van Leeuwarden. HOSPER heeft het inrichtingsplan gemaakt voor de openbare ruimte van het plein en omgeving. De inrichting van het Wilheminaplein vormt de sluitsteen van het project Nieuw Zaailand. Dit project, gelegen tussen het station en het winkelhart van Leeuwarden, behelst de nieuwbouw van het Fries Museum, een nieuwe pleinwand met winkels en appartementen en uitbreiding van de ondergrondse parkeergarage. Door deze ingrepen is de pleinruimte intiemer geworden. Bovendien is het Wilhelminaplein onderdeel geworden van het voetgangersgebied. Dit biedt kansen voor versterking van de verblijfskwaliteit.

Met het oog op het publieke karakter van de plek is gekozen voor een uitermate open planproces. Met behulp van 3 modellen is in een online enquête onderzocht welke planelementen konden rekenen op enthousiasme van bevolking en gebruikers. Op basis van deze publieksconsultatie en het ambtelijk advies is door de Raad een keuze gemaakt voor het model Tapijt.

Midden op het plein is een chique tapijt gelegd van drie soorten natuurstenen klinkers in een gevarieerde bestratingsrichting. Het tapijt ligt los van de gevelwanden en bemiddelt daardoor tussen de verschillen in schaal en bouwperiode van de omliggende gebouwen. In het tapijt zijn led-lampen, afwateringslijnen en kleine fonteinen verwerkt die bijdragen aan de levendigheid overdag en ‘s nachts.

Het plein wordt wekelijks gebruikt voor de markt en is verder geschikt voor grootschalige evenementen zoals concerten en de kermis. De uitdaging voor de inrichting is geweest om op flexibele wijze deze uiteenlopende programma's te kunnen accommoderen en tegelijkertijd verblijfskwaliteit te realiseren op de momenten dat het plein geen georganiseerd gebruikt kent. Dit is reden geweest om bomen op het plein te introduceren. Deze komen de herbergzaamheid ten goede en zorgen voor een prettige atmosfeer. Meerstammige Suikeresdoorns staan gestrooid over het plein en worden beschermd door grote ‘boombanken' van 2 x 5 meter, die tevens dienen als zitplek en op natuurlijke wijze de opstelling van de weekmarkt organiseren.

Na een jaar van intensief gebruik en vele positieve reacties van gebruikers en bezoekers kan met recht gesproken worden van een aanwinst voor de stad!