T. 0031 (0)23.5317060 | Print pagina

Leeuwarden ILC
opgave terreinontwerp nieuw Integraal Logistiek Centrum Vliegbasis Leeuwarden
ism Cepezed Architecten, BAM Bouw en Techniek
iov Rijksvastgoedbedrijf voor Defensie
ontwerp 2018

Purmerend Wagenweggebied
opgave ontwerp toolkit openbare ruimte transformatiegebied bedrijventerrein naar woongebied
iov gemeente Purmerend
ontwerp 2018

Maarsbergen N226
opgave studie ruimtelijke kwaliteit uitplaatsing tankstations
iov Provincie Utrecht
ontwerp 2018

Delft TU Campus Gebied Stevin
opgave stedenbouwkundige visie, beeldkwaliteit nieuw onderwijs gebouw, ontwerp openbare ruimte
ism Arcadis
iov TU Delft FMVG
ontwerp 2016 - 2018

Alkmaar MCA
opgave visie op het terrein/stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw Noordwest Ziekenhuis op huidige locatie
ism SEED Architects
iov Noordwest Ziekenhuisgroep
ontwerp 2009 - 2017

Groningen Sontplein
opgave visie openbare ruimte retail gebied
ism Cepezed architecten
iov Aprisco Retails Park b.v.
ontwerp 2015 - 2017

Maasvlakte 2 Rijksinspectie Terminal
opgave terreinontwerp van de (RIT) van de Douane
ism Cepezed, IMd, DGMR, Valstar Simonis, Corovum
iov Rijksvastgoedbedrijf names Belastingdienst/Douane
ontwerp 2014 - 2018

Brussel Waterloolaan - Gulden Vlieslaan
meervoudige opgave 3e prijs
opgave herinrichting openbare ruimte 
ism Rijnboutt, MINT, Atelier Ruimtelijk Advies
iov Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
ontwerp 2016

De ZaanZapper (TOD)
opgave ontwerpend onderzoek
ism M3H architecten, Remco Rolvink spatial strategies, studio Carmela Bogman
iov BNA Onderzoek & TU Delft i.s.m. provincie Noord-Holland, gemeentes Zaanstad, Castricum en Heerhugowaard, Stadsregio Amsterdam, NS, Vereniging Deltametropool
ontwerp 2014

Gent Toemaattragel
opgave stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteit architectuur en principe ontwerp openbare ruimte bedrijventerrein
ism Bureau Buhrs
iov Alides Projects NV
ontwerp 2014

Hoofddorp Gas Meet- en Regelstation
opgave landschappelijk inpassing
iov N.V. Nederlandse Gasunie
ontwerp 2013

Nieuwegein Tram Remise
opgave vormgeving openbare ruimte
ism Heren5 Architecten, GIDZ
iov Bestuur Regio Utrecht
ontwerp 2013

Purmerend 200 bruggen
opgave ontwerp 200 bruggen
ism Iv-infra
iov gemeente Purmerend
ontwerp 2013

Franeker Stationsbrug
opgave brugontwerp
ism Infraprojekten, Advies/Beheer en Onderhoud
iov provincie Friesland
ontwerp 2012 - 2014

Heerhugowaard De Vaandel
opgave stedebouwkundig plan, inrichting openbare ruimte en beeldkwaliteit architectuur
ism Planmaat
iov Gemeente Heerhugowaard
ontwerp 2010 - 2011

Gouda Burgemeester Jamessingel
opgave herinrichting profiel met inpassing Rijngouwelijn
iov gemeente Gouda
ontwerp 2007 - 2010

Hoogeveen Stationsgebied
opgave stedebouwkundig plan
iov gemeente Hoogeveen
ontwerp 2002 - 2010

De Nieuwe Hollandse Brug
opgave landschappelijke inpassing van de Nieuwe Hollandse Brug 
ism OAK (Onix + Achterbosch Architectuur), Grontmij Nederland + H.E. Lüning, S. Janssen 
iov Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied 
ontwerp 2009

Waddenwerken Afsluitdijk
publieksfavoriet enquête 2011
opgave marktverkenning Afsluitdijk
ism DHV, Imaris
iov Rijkswaterstaat Directie IJsselmeer
ontwerp 2008

Purmerend Kanaalsprong
opgave masterplan en ontwerp bruggen
iov gemeente Purmerend
ontwerp 2007

AFC West Brabant
opgave ontwerp glastuinbouw, bedrijventerrein en suikerfabriek
iov Suikerunie, Tuinbouw Ontwikkelings maatschappij, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Steenbergen, Gemeente Halderberge, Waterschap Brabantse Delta
ontwerp 2007

Heerhugowaard Stadsentree
opgave ruimtelijke visie stadsentree
iov gemeente Heerhugowaard
ontwerp 2006 - 2007

Veendam stationsgebied
opgave typologieën ontwerp openbare ruimte
iov Rottinghuis
ontwerp 2006

Haarlem Leidsevaart
opgave beeldkwaliteit en herprofilering Leidsevaart
ism Arjan Karssen BNO, Bernard Otte, Jan van Wensveen
iov Gemeente Haarlem
ontwerp 1995 - 2005/2007

A7-zone
opgave onderzoek ruimtelijke kwaliteit
iov provincie Fryslân en de gemeentes Sneek, Skarsterlân, Heerenveen, Opsterland en Smallingerland
ontwerp 2005

Zwolle Voorsterpoort
opgave structuurvisie A28-zone, ruimtelijke uitwerking kantoren en grootschalige detailhandel
iov gemeente Zwolle
ontwerp 2004

Hoogeveen Buitenvaart II
opgave stedebouwkundig en landschappelijk ontwerp bedrijventerrein
ism Grontmij Avies en Techniek bv
iov gemeente Hoogeveen
ontwerp 2000 - 2002

Naaldwijk De Baak
opgave revitaliseringstudie glastuinbouw
iov Stichting Kas in Landschap
ontwerp 2000

Haarlem Stationsplein
opgave stedebouwkundige studie
ism Architext
ontwerp 2000

Leidsche Rijn RWZI
nominatie Rietveldprijs 2002
opgave rioolwaterzuiveringsinstallatie
ism A+D+P architecten en DHV Water
iov hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
ontwerp 1996 - 2000

Haarlem Schalkwijk Amerikaweg
opgave visie overbouwing Amerikaweg
ism BAM planadvies
iov Nelis Projectmaatschappij, Thunissen Ontwikkeling
ontwerp 1999

Langelo Gasopslag
winnaar Drentse welstandsprijs 1999
opgave ontwerp stedebouw en landschap
ism Cor Kalfsbeek
iov NAM, Fluor Daniel
ontwerp 1992 - 1997