T. 0031 (0)23.5317060 | Print pagina

Castricum Zanderij Noord
opgave participatietraject toekomstvisie
iov gemeente Castricum
ontwerp 2017 - 2018

Wieringermeer Viskringloop
opgave paai- en opgroeiplaats voor vis
ism Pé Okx, Cor ten Haaf
iov Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
ontwerp 2016 - 2018

Nauerna Dijkversterking
opgave landschappelijke inpassing dijkversterking
iov Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
ontwerp 2016 - 2018

Joure Joustersluis
opgave herinrichting Joustersluis
iov gemeente Fryske Marren
ontwerp 2016 - 2017

Markerbinnen Boerensluis
opgave beleefbaar maken voormalige boerensluis als onderdeel van dijkversterking
iov Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
ontwerp 2016

Dublin Bull Island
opgave aanzet voor masterplan inpassing educatief natuurcentrum
ism Henchion & Reuter Architects, Urban Agency Architects, Haley Sharpe Interpretative Designers, The Planning Partnership
iov City Council Dublin
ontwerp 2014

Franeker Kanaalzone
opgave beeldkwaliteitsvisie 
iov provincie Friesland, gemeente Franekeradeel
ontwerp 2012 - 2014

Berlijn IGA 2017
opgave prijsvraag inzending Internationale Garten Ausstellung Berlin 2017
ism VHArc, Foundation 5+
iov IGA Berlin 2017 GmbH
ontwerp 2013

Callantsoog Polder 't Hoekje
opgave inrichtingsplan waterberging
ism DG Groep
iov Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
ontwerp 2012

Markermeer-IJmeer
opgave studie Toekomstbestendig Ecologisch Systeem
ism Witteveen+Bos, Radboud Universiteit Nijmegen, Altenburg&Wymenga, Onderzoekscentrum B-Ware, Boskalis
iov Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer
ontwerp 2012 

Bloemendaal aan Zee
opgave ontwikkelingsvisie
ism LAgroup, Planmaat
iov gemeente Bloemendaal
ontwerp 2011 - 2012

Landschapspark Noordrand
opgave ontwerp landschapspark
ism DG Groep
iov Ontwikkelingsmaatschappij OMMIJ
ontwerp 2011 - 2012

Waddenwerken Afsluitdijk
publieksfavoriet enquête 2011
opgave marktverkenning Afsluitdijk
ism DHV, Imaris
iov Rijkswaterstaat Directie IJsselmeer 
ontwerp 2008 - 2010

Winkel
opgave herprofilering Westfriese Omringdijk
iov provincie Noord Holland
ontwerp 2008 - 2010

Bodegraven Venster
opgave ‘collectieve panorama' van het Groene Hart
iov Stuurgroep Groene Hart
ontwerp 2007 - 2010

De Nieuwe Hollandse Brug
opgave landschappelijke inpassing van de Nieuwe Hollandse Brug
ism OAK (Onix + Achterbosch Architectuur), Grontmij Nederland + H.E. Lüning, S.Janssen
iov Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied
ontwerp 2009

Vliegbasis Soesterberg
opgave ruimtelijk plan
iov provincie Utrecht, gemeente Zeist, gemeente Soest
ontwerp 2007 - 2009

Haarlemmermeer
opgave Groen-Blauw raamwerk
iov Staatsbosbeheer Regio West
ontwerp 2005 - 2007

Het OerIJ
opgave culturele planologie
ism G. de Ruijter, T. van Vliet, J. van Westen
iov provincie Noord-Holland
ontwerp 2004 - 2006

NHW Fort Vechten
opgave deelstudie envelop 4 Nieuwe Hollandse Waterlinie
iov Stimuleringsfonds voor de Architectuur, Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie
ontwerp 2005

Wieringerrandmeer
Nederlandse inzending Biënnale Venetië 2004,
jaarboek landschaparchitectuur en stedenbouw 2003 - 2007
opgave gebiedsvisie
ism Witteveen+Bos
iov VolkerWessels, Boskalis, Witteveen+Bos
ontwerp 2003 - 2005

Raamplannen Hollands Noorderkwartier
opgave ontwerpstudie waterberging
iov Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
ontwerp 2004

Nieuwe Marke
opgave landschap / onderzoek
ism Jeroen van WestenBureau Middelkoop
iov DLG Overijssel
ontwerp 2004

Twente Proeftuin
opgave landschapsplan
ism J. van Westen, T. Mattoniov Stichting Proeftuin Twente
ontwerp 2004

Salland/Twente VAB
opgave landschapsonderzoek vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing
ism ONIX architecten
iov Oversticht
ontwerp 2004

Waterland 'Het Blauwe Hoofd'
opgave natuurontwikkelingsplan
iov Natuurmonumenten
ontwerp 2003

Park van Luna
inzending EURPA 2010, nominatie Rosa Barba-prijs 2010
opgave
supervisie landschap en ontwerp, inrichting recreatiegebied VINEX-locatie
ism Bureau BOOM, Kuiper Compagnons
iov gemeente Heerhugowaard en HAL-bestuur
ontwerp 1997 - 2003

IJzeren Rijn
opgave landschappelijke inpassing goederenspoorlijn Belgie - Duitsland
iov Transport Consultants & Engineers, Rail Infra Beheer
ontwerp 2002

Goeree-Overflakkee
opgave waterstructuurplan en landschapsontwikkelingsplan
iov waterschap Goeree-Overflakkee,gemeente Middelharnis, Oostflakkee, Goedereede en Dirksland, provincie Zuid-Holland
ism Arcadis Heidemij Advies
ontwerp 2002

Zeeland
opgave beeldkwaliteitsonderzoek
iov provincie Zeeland
ontwerp 2001 - 2002

Schiphol Groene Carré
opgave inrichtingsvisie en uitwerking
ism Arcadis, Grontmij
iov Stichting mainport en Groen
ontwerp 1997 - 2001

Diepenheim Vooronderzoek Herinrichting
opgave referentieonderzoek naar de toekomst van het Nederlandse dorp
ism Fortuyn/O'brien, kunstenaar
iov gemeente Diepenheim en het Stimuleringsfonds voor de Architectuur
ontwerp 1998

Hollandsche IJssel BKP
opgave beeldkwaliteitsplan en supervisie
iov Stuurgroep Hollandsche IJssel en het Stimuleringsfonds voor de Architectuur
ontwerp 1997 - 1998

Nederland in 2030
opgave visie op Nederland in 2030
ism bureau Vista en bureau SME
iov RPD
ontwerp 1996

Haarlem 2095
opgave toekomstvisie Haarlem 2095
ism M. van Diest en Z. Woudenberg
iov Architectuurcentrum ABC Haarlem
ontwerp 1995

Diepenheim Diorama
opgave landschapsvisie
ism U. Mulkers en A. van de Mark
iov Kunstvereniging Diepenheim
ontwerp 1993