T. 0031 (0)23.5317060 | Print pagina

Ede Marktplein

Een groen plein op een parkeergarage met ruimte voor een opeenstapeling aan functies: een ontmoetingsplek met tuinen, terrassen, markt, spelen en ruimte voor evenementen.

De wensen van bewoners vormden de basis voor het ontwerp van het nieuwe Marktplein. HOSPER heeft deze wensen, in combinatie met strakke randvoorwaarden (o.a. voor de markt en het bouwen op een parkeergarage) vertaald door een ontwerp te maken gebaseerd op een eigentijdse interpretatie van de historische lommerrijke overtuinen.

Er is nog steeds een open pleinvloer voor de markt en evenementen, maar de beschutte groene overtuinen bieden ook ruimte voor terrassen en speelplekken. Waterspuitertjes vormen een centraal element op het plein. Daarnaast draagt de vergroening bij aan een prettig leefklimaat, het verminderen van hittestress en het vergroten van de habitat voor vogels en insecten.