T. 0031 (0)23.5317060 | Print pagina

Antwerpen Kievitwijk

De openbare ruimte van de Kievitwijk doet dienst als internationaal georiënteerd entreegebied van Antwerpen CS, als stedelijke werkplek en als groene gebruiksruimte.

Daarom staat een sterke identiteit in het ontwerp voorop: als bindend element van de verschillende sferen en gebruikers, en als structurerend publiek domein voor de wijk. Het winnende prijsvraagontwerp van BUUR-HOSPER is opgezet met 3 pijlers: identiteit, groen en geborgenheid. Alle mogelijke ontwerpmiddelen zijn ingezet om een zeer groene plek te creëren met een sterke identiteit, die de gebruikers uit de directe omgeving aanspreekt en een internationale ontvangstlocatie voor de stad biedt.

In 2013 is er gestart met een boomplantactie voor de bewoners. Inmiddels is de uitvoering in volle gang.